اخباراقتصاد

تولید قالین وگلیم، بهترین راه درآمد صدها خانوادۀ نیازمند درلغمان است

مهترلام/ ۲۷ عقرب / باختر

صدها خانوادۀ نیازمند درلغمان ازراه تولید قالین وگلیم، پول درمی آورند.

این خانواده ها که بیشتر شان برگشت کنندگان به کشوراند، درآغازدرچارچوب برنامۀ انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا وانکشاف دهات قالین وگلیم بافی آموزش دیدند و اکنون با تولید آن پول به جیب می زنند.

یک مسوول ریاست احیا وانکشاف دهات لغمان به آژانس باخترگفت که این خانواده ها که بیشتردرولسوالی قرغه یی و شهرمهترلام زندگی می کنند، تنها دریک ماه گذشته ده ها قالین وگلیم بافتند و به بازار عرضه کردند.

برنامۀ انکشاف اقتصاد روستایی در سال ۱۳۹۷ برای عودت کنندگان به کشور در ولسوالی‌  قرغه‌یی  وشهرمهترلام لغمان، سه صدوهفتاد دستگاه قالین بافی اهدا کرد که از آن زمان تا کنون ده‌ها تخته قالین و گلیم توسط این عودت کنندگان بافته شده است ودربازار ها به فروش رسیده است.

قالین‌های تولید شده در کشور در مقایسه با فراورده های  بیرونی از کیفیت بلندی برخوردار است. این قالین ها در بازار به قیمت مناسب به فروش می‌رسد و این امر در تقویت اقتصاد خانواده‌های عودت کننده و رشد صنعت قالین بافی در کشور تاثیر چشمگیری خواهد گذاشت.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا