اخبارجامعه

تپۀ فرحت بغلان درحال سبز شدن است

 پلخمری/ 24 قوس/ باختر

 تپۀ فرحت بغلان دو باره به محل سبز مبدل می شود و در ده ها‌جریب زمین به آن ازدرختان ناجو وزینتی، پرورش می یابد.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر، تپۀ فرحت که متشکل ازتپه های خاکی است به مساحت بیش از پنج هزار جریب زمین در غرب شهرپلخمری متصل به اراضی فابریکۀ سمنت غوری ایجاد شده است.

این تفریحگاه که زمانی پوشیده از انواع درختان زینتی وگل بوته بود، دست خوش ناامنی های چند دهۀ  اخیر شد و سرانجام به تپه های خشک وسوزان مبدل شده بود.

اما حالا تپۀ فرحت با غرس حدود بیش ازچهل وپنج هزار نهال زینتی به کمک بنیاد انکشافی آغاخان وهمکاری ریاست دستگاه نساجی افِغان پلخمری درحال گسترش وسبزشدن است ودرآیندۀ نزدیک به یک تفریحگاه برای شهروندان پلخمری مبدل خواهد شد.

 خلیل رحیمی رییس دستگاه فابریکۀ نساجی افغان پلخمری به خبرنگارآژانس باختر گفت که درنظر است سال آینده نهال های دیگری به خاطر سرسبزی درتپۀ فرحت غرس شود ودیوار احاطه به درازای چهار هزارمتربه خاطر جلوگیری ازغصب زمین این تپه به کمک سازمان غذایی جهان ساخته شود.

 رحیمی افزود: امسال یک ذخیره گاه آب به خاطرتامین آب موردنیازدرختان تپه فرحت  ساخته شد وهر روز بیست وپنج کارگر به خاطر حفاظت وآبیاری نهال ها به تپه فرحت توظیف شده اند.

 محمدیونوس ایماق آمرامورمنابع طبیعی ریاست زراعت بغلان از بغلان به حیث یک ولایت جنگل زار یادکرد و افزود  این ولایت باداشتن۳۸۳۰۰هکتار جنگل های کوهی داشت و  درپی ناامنی ها تمام جنگل های آن قطع شد وحالا مردم متعهد شده اند که جنگل ها را دوباره احیا کنند.

 عین الدین کریمی رییس حفاظت ازمحیط زیست بغلان گفت: “یکی ازفواید مهم جنگل ها جذب گازهای مضره یعنی دود وغبار وتولید اکسیجن است ودرساحاتی که جنگل ها نابود شده اند،وقوع سیلاب  ها افزایش یافته است، فضا بیشترآلوده  شده است، حیوانات جنگلی نابود شده اند وزیانهای بی شماری درپی داشته است۰

به گفته رییس حفاظت از محیط زیست، هرجایی که جنگل است هوای پاک ومحیط آرامی دارد۰

گفتنی است اقدامات سختگیرانه وجدی یی دراین اواخر پس ازتوشیح قانون حفاظت ازمحیط زیست دربغلان رویدست گرفته شده است. محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا