جامعه

جان باختن پنج عضویک خانواده به اثرفروریختن سقف خانه شان درهلمند

شهرلشکرگاه 11 حوت باختر
پنج عضو یک خانواده به اثرفروریختن سقف خانه شان درولایت هلمند جان باختند و کم از  کم سه تن دیگر شان زخم برداشتند.
این رویداد شب گذشته درپی برف باری های سنگین درشهر لشکرگاه رخ داد.
یک مسوول محلی درولایت هلمند به آژانس باخترگفت که قربانیان هنگامی که خواب بودند زیر آوار خاک و چوب قرارگرفتند.
اوگفت دراین رویداد پنج عضو این خانواده به شمول یک زن و یک کودک جان های شان را از دست دادند و کم از  کم سه تن دیگر شان زخم برداشتند.
داکتران دربیمارستان مرکزی هلمند در شهرلشکرگاه ، وضع صحی کم از کم یکی از زخمی های این رویداد را نگران کننده گزارش کردند.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا