سیاستاخباراقتصادTOP

جایگاه افغانستان در اتصال منطقه یی برجسته تر می شود

کابل/ ۲۶جدی/ باختر

بحث اتصال منطقه یی که شامل ابعاد اقتصادی، تجاری، ترانزیتی و انرژی است، امروز به عنوان یکی از عوامل اساسی توسعۀ کشورهای منطقه مطرح شده است. افغانستان به عنوان چهارراه آسیا، از نقش و جایگاه ویژه یی در اتصال منطقه یی برخوردار است.

مفسر آژانس باختر این موضوع را به بررسی گرفته است و می نگارد: دیروز برای افغانستان و ترکمنستان به عنوان دو کشور همسایه و برادر، یک روز تاریخی بود. سه پروژۀ بزرگ افتتاح شد و رییسان جمهور افغانستان و ترکمنستان در مراسم افتتاح این پروژه ها به گونۀ آنلاین صحبت کردند.

پروژۀ اول، خط آهن آقینه – اندخوی است که ۳۰ کیلو متر طول دارد و ۲۴ کیلومتر آن خط آهن اصلی و شش کیلو متر دیگر آن خطوط فرعی در سب ستیشن اندخوی است.

پروژۀ دوم، سیم برق کرکی – اندخوی – پلخمری است. پروژۀ سوم، فایبرنوری است که از طریق آن ۲۵۰۰ میگابایت انترنیت به هرات و ولایت های دیگر انتقال خواهد شد.

این سه پروژه از چندین بعد برای افغانستان و همچنان ترکمنستان حایز اهمیت است. نخست این که تمدید خط آهن آقینه – اندخوی روند انتقال کالاهای تجاری میان دو کشور را تقویت می کند، سیم برق برای چند شهر و روستای افغانستان برق فراهم می کند و فایبر نوری هم دسترسی هراتیان و باشندگان شهرهای همجوار آن ، به انترنیت ارزان و سریع تسهیل می کند.

دوم این که با افتتاح این سه پروژهٔ زیربنایی برای تعداد زیادی از جوانان زمینۀ کار فراهم می شود. سوم این که در زندگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردمی که از این سه پروژه به گونه یی سود خواهندبرد، یک تحول همه جانبه رونما خواهد شد. اما آن‌چه که اهمیتش در دراز مدت، فراتر و مهم‌تر از این سه بعد است، این است که با افتتاح این سه پروژه ، گام عملی دیگری در راستای اتصال منطقه یی برداشته شد.

با افتتاح این سه پروژه افغانستان و ترکمنستان ارادۀ قوی شان را به خاطر تقویت مناسبات حسن همجواری و همزیستی مسالمت آمیز نشان دادند. افغانستان خواهان مناسبات حسنه با همۀ همسایگانش است. کشورهای همسایه در اولین حلقۀ سیاست خارجی رییس جمهوری افغانستان قراردارد. ترکمنستان به عنوان کشوری که سیاست بی طرفی را انتخاب کرده است، همواره با افغانستان مناسبات حسن همجواری داشته است. افتتاح این سه پروژه نشان داد که رهبران هر دو کشور برای تقویت بعدی این مناسبات ارادۀ قوی و خلل ناپذیر دارند.

افغانستان در چهارراه آسیا قرار دارد و در درازای تاریخش به عنوان نقطۀ وصل میان تمدن ها، کشورها و فرهنگ ها نقش ایفا کرده است. امروز اگر کشورهای منطقه می خواهند که از لحاظ اقتصادی رشد کنند، باید اتصال منطقه یی را هر چه بیشتر اهمیت و ارزش دهند و در اتصال منطقه یی نقش و جایگاه افغانستان تعیین کننده است.

بدون شک، تامین صلح و ثبات در افغانستان برای تقویت روند اتصال منطقه یی امری‌ست نهایت ضروری. اگر در افغانستان صلح و ثبات دایمی و پایدار تامین شود، ما می توانیم چنین پروژه ها را با همۀ همسایگان وهمچنان کشورهای منطقه راه اندازی کنیم. افغانستان آهسته آهسته دارای خط آهن می شود و خلایی که در این زمینه در منطقه جود داشته است، پر می شود. خط آهن برای تقویت تجارت در منطقه نقش تعیین کننده دارد. با در نظرداشت نقش و جایگاه ویژۀ افغانستان در اتصال منطقه یی، این وظیفۀ کشورهای همسایه و دیگران است که با افغانان در رسیدن به صلح کمک کنند.

ن.ش.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا