اعلامیهسیاست

جلسه شورای عالی ستره محکمه برګزار شد

کابل /۱۱ قوس/ باختر

شورای عالی ستره محکمه امروز به ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه برگزار شد .

به اساس معلومات ریاست  نشرات ستره محکمه به آژانس باختر؛شورا نخست گزارش اجراات محاکم مرکز وولایات کشور در ربع دوم سالجاری را استماع کرد.درجریان ربع دوم  به تعداد 22187 دوسیه در سطح محاکم ابتدائیه ، 7523 دوسیه در سطح محاکم استیناف و 3994 دوسیه درسطح دیوان های فرجامی ستره محکمه که مجموعاً 33104 دوسیه جزایی ، مدنی وتجارتی را تشکیل می دهند ، تحت کار قرارداشته و ازجمله به 23460 دوسیه رسیدگی به عمل امده  و متباقی تحت دوران قراردارند . همچنان عواید  محاکم از درک محصول فیصله ها ، قرار ها وقیمت وثایق که رسماً شامل سیستم شده به دوصد وبیست و شش ملیون افغانی می رسد .

بعدً  طبق اجنداء یکعده استهداات واصله مورد غور قرارگرفته است  ،  در برابر استهداات محکمه استیناف ولایت کابل در خصوص نحوأ اعادأ یکعده جایداد های تحت ادعا به حالت اصلی شان براساس قرار لغوی دیوان فرجام ، درحالیکه جایداد ها درجریان دعوی به اشخاص سوم به فروش رسیده اند  و نیز چگونگی تخلیه و تسلیمی یک جایداد تحت رهن ، به بانک راهن ، درحالیکه این جایداد در شمار جایداد های شرکای کابل بانک درحالت انجماد قراردارد ،  درپرتو احکام قوانین نافذه و مصوبات شورای عالی ستره محکمه رهنمایی لازم به عمل آمد .

متعاقباً باحضور معین وزارت عدلیه و مرستیال لوی څارنوالی ، څارنوالان مربوط و اطراف قضایا ، پنج تقاضای تجدید نظر مدنی و جزایی در روشنایی شرایط مندرج احکام مواد 482 قانون اصول محاکمات مدنی  و 482 قانون اجراات جزایی مورد غور و رسید گی قرارگرفت ، درهرمورد تصامیم مقتضی اتخاذ شد .

به همین ترتیب درجلسه نظر کمیسیون تثبیت و ارتقای درجات کادری قضات درمورد اجرای درجات کادری برخی از قضات تایید و نیز بنابر مطالبه ادارۀ لوی څارنوالی صلاحیت رسیدگی (56) دوسیه جزایی به محاکم استیناف کابل ، هرات، پنجشیر ، هلمند و بدخشان تفویض شد . ماری

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا