سیاست

جلسه کمیته قوانین شورای وزیران برگزار شد

کابل باختر 24 جدی

كميته قوانين شوراي وزيران به رياست مارشال محمد قسيم فهيم، معاون اول رياست جمهوري و رئيس آن كميته، امروز در کاخ شورای وزیران برگزار گرديد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس اطلاعاتی باختر،درین جلسه طرح قوانین ، اجراات جزایی، تشکیل صلاحیت حارنوالی و مبارزه با فساد اداری مورد بحث قرار گرفت.

جلسه با سخنان معاون اول رياست جمهوري پيرامون جايگاه قوانين در زنده گي مردم آغاز شد. معاون اول رياست جمهوري كاستي هاي موجود در قوانين مورد بحث جلسه را مشکلات در راستاي جهت يابي درست نظام حقوقي و قضايي كشور دانسته افزود كه سزاور است تا به دريافت كاستي هاي موجود و زدودن آن، زمينه بهتر اجراي امور را در اين عرصه فراهم سازيم و مردم را از مشكلات نجات بدهيم

وزير عدليه كشور با ارايه گزارش خويش به جلسه از اولويت هايي سخن گفت كه نياز به اصلاح و بازنگري و ارايه طرحي جديد پيرامون قوانين اجراات جزايي افغانستان، تشكيل و صلاحيت حارنوالي ومبارزه عليه فساد اداري را بارز تر ساخت.

بعد طرح هاي قوانين ياد شده به جلسه ارايه شد و اشتراك كننده گان نظريات و پيشنهادات خودرا پیرامون آن ها ارایه كردند.

هرسه طرح قوانين مذكور به باز نگري و اصلاحاتي نيازداشتند. جلسه با در نظر داشت نظريات ارايه شده فيصله كرد تا كميسيوني مركب ازنماينده گان وزارت امورداخله، ستره محكمه، لوي حارنوالي،رياست عمومي امينت ملي، با اشتراك قضاوت پوه محمد اشرف رسولي وزير مشاور در امور عدلي و قضاي، ( نصرالله استانكزي ریئس بورد مشورتی عدلی وحقوقی و نماينده گان  رياست مبارزه با ارتشا و فساد اداري و انجمن مستقل وكلاي مدافع طرح هاي قانون اجراات جزايي افغانستان، تشكيل و صلاحيت حارنوالي و اداره مبارزه با فساد اداري را باز نگري نموده و طرح هاي ياد شده را با در نظرداشت اصلاحات و پيشنهادات ارايه شده از سوي اعضاي جلسه كميته قوانين مدون، و به جلسه آينده كميته قوانين شوراي وزيران محول بدارند

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا