اخبارامنیتفرهنگ

جلسه کمیته مشترک حکومت و رسانه ها برگزار شد

کابل/5 قوس/باختر

جلسه کمیته مشترک حکومت و رسانه ها روزگذشته به ریاست استاد سرور دانش معاون رییس جمهور و رییس این کمیته در قصر گلخانه صدارت عظمی برگزار شد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی معاونت دوم ریاست جمهوری به آژانس باختر، این جلسه به بررسی گزارش‌های کاری اداره های عضو کمیته به خصوص ریاست عمومی امنیت ملی، وزارت امور داخله، اداره لوی څارنوالی و اداره ارگان های محلی در زمینه مصوونیت خبرنگاران و رسانه ها و بررسی قضایای خشونت علیه خبرنگاران اختصاص داشت.

در این جلسه وضعیت امنیتی خبرنگاران و رسانه ها،  نقش رسانه ها و نمایندگان رسانه ها در گفت وگو های صلح، وضعیت دسترسی به اطلاعات، قضیه شهادت یما سیاوش و الیاس داعی و تهدیدات موجود علیۀ شماری از فعالان رسانه‌ یی و رسانه ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وزارت امور داخله در پیوند به قضایای خشونت علیه خبرنگاران گزارش داد که مجموعا به تعداد 131 قضیه قتل خبرنگاران از سال 1380 تاکنون به صورت مجدد مورد بررسی قرار گرفته است و از نتایج بررسی های انجام شده نیز به مردم و رسانه ها اطلاع رسانی شده است.

بنابر گزارش وزارت امور داخله، قضیه شهادت یماسیاوش کارمند بانک مرکزی و خبرنگار سابق و همکاران وی و نیز قضیه ترور الیاس داعی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند تحت بررسی قرار دارد. براساس گزارش وزارت امور داخله، دیگر قضایای چون لت و کوب، توهین و یا تهدیدات امنیتی که برعلیه برخی از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ یی در کابل، تخار، بغلان، کاپیسا، غزنی، دایکندی، لغمان، نیمروز و غور واقع شده است ، نیز توسط وزارت امور داخله پیگیری شده است.

به گفته نمایندۀ وزارت امور داخله، دراین اواخر گروه های تروریستی چون طالبان، داعش و سایر گروه ها برای هدف قراردادن مراکز علمی و آموزشی، فعالان جامعه مدنی، رسانه ها و خبرنگاران برنامه‌های را روی دست دارند و وزارت امور داخله در همکاری با نهادهای مسوول، تدابیر  و هماهنگی لازم را برای جلوگیری از هرگونه وقایع احتمالی اتخاذ کرده  است و نیاز است که سطح همکاری و هماهنگی بین اداره های و نهادهای مسوول بیش از پیش تقویت شود.

ریاست عمومی امنیت ملی نیز در رابطه به کارکرد و انجام مکلفیت‌های این اداره مبنی بر تأمین امنیت خبرنگاران و رسانه ها گزارش داد که براساس این گزارش، از ماه میزان سال جاری تا کنون هفت مورد تهدیدامنیتی مرتبط به مراکز رسانه‌ یی، خبرنگاران و فعالان رسانه‌ یی مورد ارزیابی قرار گرفته است و در زمینه تدابیر لازم اتخاذ شده است.

اعضای جلسه با بررسی گزارش این دو نهاد امنیتی، بر تأمین امنیت خبرنگاران و نهادهای رسانه ای تأکید کردند و پیشنهادات لازم را برای چگونگی تأمین امنیت خبرنگاران، مطرح کردند.

اداره لوی څارنوالی نیز در امر رسیدگی به 20 قضیه خشونت علیه خبرنگاران که شامل مواردی چون؛ قتل، ترور، سوء استفاده از موقف خبرنگاری و تبلیغات علیه دولت، تزویر، لت و کوب، مشاجره لفظی و توهین می شود به تفصیل گزارش داد.

برمبنای گزارش اداره لوی څارنوالی دراین 20 قضیه که 21 تن متضرر شده است،  45 تن شامل اند که 9  تن آنان خبرنگار اند و براساس فیصله و تصمیم اداره های عدلی و قضایی در پیوند به این قضایا متهمان از 5 هزار افغانی جریمه نقدی تا 30 سال زندان محکوم به مجازات شده اند.

اعضای جلسه پس از ارائه گزارش اداره لوی څارنوالی و بررسی این گزارش، از تلاش های نهادهای عدلی کشور در مورد بررسی قضایای خشونت علیه خبرنگاران قدر دانی کردند.

 استاد دانش معاون رییس جمهوری در عین حال از نهادهای عدلی و قضایی کشور خواست که تلاش کنند در چارچوب میعاد قانونی، روند رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران سرعت یابد.

ادارۀ مستقل ارگان های محل نیز در رابطه به برگزاری جلسات کمیته های ولایتی گزارش داد که براساس آن در همه ولایات کشور جلسات کمیته های ولایتی برگزار شده و موضوعات مهم چون صداقت و شفافیت در نشر و پخش اخبار، تأمین امنیت خبرنگاران و مراکز رسانه‌ یی، دسترسی به اطلاعات و هماهنگی بین نهادهای رسانه‌ یی مرکز و ولایت ها مورد بررسی قرار گرفته است. اعضای جلسه از تلاش های اداره مستقل ارگان های محلی برای پیگیری موضوع و ارائه گزارش جامع ابراز رضایت کردند.

در جلسه پس از استماع گزارش اداره مستقل ارگان های محلی، در خصوص خشونت علیه خبرنگاران از جانب مقامات دولتی، به این اداره وظیفه داده شد که از جانب کمیته مشترک حکومت و رسانه ها به تمام ولایت ها هدایت داده شود که از این پس هیچ نوع خشونت از طرف مقامات دولتی با خبرنگاران قابل توجیه نیست و این موضوع باید به صورت جدی از طرف اداره های محلی پی گیری شود.

در جلسه همچنین به اداره مستقل ارگان های محلی وظیفه سپرده شد که در مورد دسترسی به اطلاعات و بررسی تهدیدات و خشونت ها علیه خبرنگاران در ولایات کشور، تلاش های لازم و جدی روی دست گرفته شود.

همچنین در این جلسه نقش رسانه ها و نمایندگان رسانه‌ها در گفت وگو های صلح، وضعیت دسترسی به اطلاعات، قضیه شهادت یما سیاوش و الیاس داعی و تهدیدات موجود علیه شماری از فعالان رسانه‌ یی، مسئله جواز رسانه ها و افزایش بل برق نهادهای رسانه یی، چالش های موجود در برابر خبرنگاران زن در افغانستان، از جانب فدراسیون ژورنالیستان و رسانه ها به جلسه مطرح شد.

اعضای جلسه پس از بحث و بررسی لازم در خصوص موضوعات یاد شده، راجع به وضعیت دسترسی به اطلاعات فیصله کردند که این موضوع به عنوان یک اجندای مشخص در جلسه بعدی کمیته مشترک حکومت و رسانه ها بررسی شود و از کمیسیون دسترسی به اطلاعات نیز خواسته شد که با حضور در این جلسه، موانع و چالش های موجود را مطرح و راه حل های پیشنهادی را ارائه کند.

 در مورد قضیه شهادت یما سیاوش نیز پس از  بررسی گزارش های که از جانب اداره های ذیربط در جلسه ارائه شد، معاون دوم رییس جمهور تأکید کرد که کمیته تعیین شده برای تعقیب این موضوع، باید قضیه را به صورت جدی پیگیری کند و ارگان های امنیتی باید تمام همکاری لازم را در زمینه داشته باشند.

در این جلسه پس از ارائه موضوع تأسیس کمیسیون رادیو و تلویزیون و مسئله جواز رسانه ها و افزایش بل برق نهادهای رسانه‌ای و ضرورت همکاری با آنان، فیصله شد که این دو موضوع در یک جلسه دیگر با حضور نماینده وزارت اطلاعات و فرهنگ مورد بحث قرار گیرد.

در مورد نقش رسانه ها و حضور نمایندگان رسانه ها در گفت وگو های صلح نیز پس از ارائه نظرات و دیدگاه های اعضای جلسه، فیصله شد که از جانب فدراسیون ژورنالیستان و رسانه‌ها یک مکتوب عنوانی  وزارت دولت در امور صلح فرستاده شود که با هماهنگی لازم و با راهکارمشخص برای حضور رسانه ها در فرایند گفت وگوهای صلح، زمینه های لازم فراهم شود.

در این جلسه راجع به بررسی وضعیت صندوق حمایت از خبرنگاران نیز فیصله شد که هفته بعدی در یک جلسه اختصاصی با حضور نمایندگان صندوق حمایت از خبرنگاران و فدراسیون ژورنالیستان و رسانه ها، این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد. ماری

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا