سیاستاخباراقتصاد

جلسۀ اختصاصی شورای عالی آب، اراضی، توسعه شهری و محیط زیست دایر شد

کابل /8دلو/باختر

به ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان در جلسۀ اختصاصی شورای عالی آب، اراضی، توسعه شهری و محیط زیست روی مدیریت منابع آبی بحث شد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر،در این جلسه که شام دیروز ابتدا رییس جمهوری از کاهش آب های زیرزمینی و استفاده بی رویه آن که موجب تشویش شهروندان کشور شده است، ابراز نگرانی کرد و بر مدیریت درست منابع آبی تاکید کرد.

رییس جمهوری گفت: کار روی بندهای که سبب جلوگیری خروج آب از کشور می شود، تسریع شود و همچنان باید از غصب زمین های ساحه بند کمال خان که ساحه دولتی است، جلوگیری شود و یک قسمت از زمین های آن برای ایجاد فارم های زراعتی اختصاص  یابد.

سپس طبق اجنداء موضوع مدیریت و حفاظت آب های زیر زمینی افغانستان از جانب رییس هایدروجیولوجی ادارۀ ملی تنظیم امور آب به جلسه ارائه شد.

رییس جمهوری پس از استماع نظریات اعضای جلسه، به اداره ملی تنظیم امور آب وظیفه سپرد که با همکاری وزارت های تحصیلات عالی، زراعت، آبیاری و مالداری و انکشاف دهات، شاروالی کابل و ریاست تحقیقات منابع آب، موضوع حفاظت و مدیریت آب های زیرزمینی را مورد بازنگری مجدد قرار دهد و طرح نهایی خود را به یکی از جلسه های شورای عالی آب، اراضی، توسعه شهری و محیط زیست ارائه کند.

همچنان رییس جمهوری، شاروالی کابل را مؤظف کرد که جهت جلوگیری از ملوث شدن آب های زیرزمینی شهر کابل، سیستم مدیریت فاضلاب را به گونۀ شبکه های کوچک ایجاد کند.

به همین گونه به ادارۀ ملی تنظیم امور آب وظیفه سپرده شد که تعقیب بازسازی بندهای بزرگ کشور را در اولویت کاری خودقرار دهد.

بعد طبق اجنداء طرح استفاده از پمپ های سولری برای استفاده از آب های سطحی جهت آبیاری باغ های پسته در بادغیس از جانب رییس حوزه دریایی کابل، به جلسه ارائه شد.

وی افزود که طبق پیش بینی و محاسبه اداره ملی تنظیم امور آب در (۹۷۸) هکتار زمین که مورد آبیاری قرار می گیرد، (۳۱۰۹۷۷) نهال پسته غرس می شود که بعد از سال هشتم عواید سالانه آن حدود ۱۰ میلیون دالر خواهد شد.

 رییس جمهوری در این خصوص گفت که طرح متذکره جهت غنامندی بیشتر با وزارت های زراعت، آبیاری و مالداری انکشاف دهات، اداره ملی احصائیه و معلومات و متخصصان زراعت شریک شود و سپس با درنظرداشت پلان تطبیقی عملی شود.

همچنان به وزارت زراعت آبیاری و مالداری وظیفه سپرده شد که در همکاری با وزارت صنعت و تجارت، طرحی را به منظور بسته بندی و صادرات پسته ترتیب کنند و زمینه بازاریابی بیشتر را مساعد کند.

در اخیر، گزارش مدل سازی حوزه های دریایی که شامل ۳۵ حوزۀ فرعی دریایی در پنج حوزۀ عمومی می شود، از سوی رییس عمومی منابع آب ادارۀ ملی تنظیم امور آب به جلسه ارائه شد. ماری   

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا