اخبارفرهنگ

جلسۀ اختصاصی کمیتۀ مشترک حکومت و رسانه‌ها در مورد بررسی وضعیت صندوق حمایت از خبرنگاران برگزار شد

کابل/ ۳۰قوس/ باختر

جلسۀ اختصاصی کمیتۀ مشترک حکومت و رسانه‌ها در مورد بررسی وضعیت صندوق حمایت از خبرنگاران، به ریاست استاد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری و رییس این کمیته، امروز برگزار شد.

به گزارش آژانس باختر؛ در این جلسه که با حضور محمد طاهر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، نمایندگان فدراسیون ژورنالیستان و رسانه‌ها و تعدادی از اعضای صندوق حمایت از خبرنگاران برگزار شده بود، هیئتی که ازسوی کمیتۀ مشترک حکومت و رسانه‌ها و بر اساس هدایت سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری و رییس کمیتۀ مشترک حکومت و رسانه ها توظیف شده بود، گزارش خود را از وضعیت حقوقی صندوق حمایت از خبرنگاران ارائه کرد.

عین الدین بهادری، رییس کمیسیون دسترسی به اطلاعات و از اعضای هیئت مؤظف گفت که آنان براساس شکایت تعدادی از خبرنگاران و فدراسیون ژورنالیستان و رسانه‌ها و بر اساس فیصلۀ کمیتۀ مشترک حکومت و رسانه‌ها، وضعیت صندوق حمایت از خبرنگاران را بررسی کردند و در این بررسی مشکلاتی را یافته اند که باید این مشکلات بر اساس اساسنامه صندوق رفع شود.

وی افزود: آنان مطابق قانون و صلاحیتی که داشتند، تنها وضعیت حقوقی صندوق حمایت از خبرنگاران را بررسی کردند و گزارش خود را برای تصمیم گیری به کمیته مشترک حکومت و رسانه‌ها ارائه کرده‌اند.

محمد طاهر زهیر، سرپرست وزارت اطلاعات فرهنگ گفت که هیچ‌کس موافق ابهام در فعالیت صندوق حمایت از خبرنگاران نیست و تلاش بر این است تا ساختاری برای تأمین شفافیت فعالیت این صندوق ایجاد شود.

فهیم دشتی٬ از اعضای فدراسیون ژورنالیستان و رسانه‌های افغانستان در این جلسه گفت که این فدراسیون به دلیل این که شفافیت در فعالیت صندوق حمایت از خبرنگاران وجود نداشت، همکاری خود با این صندوق را قطع کرد و اکنون اعضای  فدراسیون خواستار بررسی وضعیت این صندوق هستند.

هم چنان شیوای شرق معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ و از اعضای هیئت بررسی وضعیت صندوق اظهار داشت که در شرایط موجود و با روندی که اکنون وجود دارد٬ فعالیت صندوق مفید واقع نخواهد شد و باید تصمیم جدی در مورد ساختارهای ادارۀ صندوق اتخاذ شود.

بشیر هاتف، عضو صندوق حمایت از خبرنگاران در این جلسه گفت که اعضای این صندوق همواره از فعالیت‌های خود با دایر کردن کنفرانس‌های خبری به خبرنگاران گزارش داده است و اکنون نیز آماده استند که مطابق قانون از فعالیت‌های خود گزارش دهند.

سایر اعضای جلسه نیز به صورت مفصل دیدگاه‌های شان را در مورد وضعیت صندوق حمایت از خبرنگاران بیان کردند و راه‌ حل‌هایی برای رفع اختلاف به وجود آمده پیشنهاد کردند.

معاون رییس جمهوری گفت که با توجه به وضعیت جاری کشور و ضرورت رسیدگی به خبرنگاران نیازمند به کمک، لازم است که همه نهادهای مرتبط، اختلافات را با تفاهم حل کنند تا بتوانیم به وضعیت خبرنگاران به صورت بهتر رسیدگی کنیم.

وی افزود: بررسی وضعیت صندوق حمایت از خبرنگاران و نظارت از آن، مطابق مقررۀ کمیتۀ مشترک و حکومت و رسانه‌ها، از صلاحیت این کمیته است و به همین دلیلی هیأتی برای جستجوی راه حل از سوی کمیته مؤظف شد.

معاون رییس جمهوری گفت که برای دقت و بررسی بیشتر وضعیت صندوق حمایت از خبرنگاران باید در جلسۀ عمومی کمیتۀ مشترک حکومت و رسانه‌ها با حضور نمایندگان فدراسیون ژورنالیستان و رسانه‌ها و هیئت مدیرۀ صندوق حمایت از خبرنگاران، مورد بحث قرار گیرد.

وی به سکرتریت کمیتۀ مشترک حکومت و رسانه‌ها هدایت داد که جلسۀ عمومی کمیتۀ مشترک حکومت رسانه‌ها را در این مورد، تا چهاردهم ماه جدی برگزار کند و همه اعضای صندوق نیز در آن حضور داشته باشند.

احمدضیا احمدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا