اقتصاد

جلسۀ شورای عالی اقتصادی به ریاست رییس‌جمهور برگزار گردید

کابل باختر 1 حوت
جلسۀ شورای عالی اقتصادی به ریاست محمداشرف غنی رییس‌جمهوری اسلامی افغانستان امروز در قصر چهار چنار ارگ، برگزار شد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این جلسه روی موضوعات درخواست شرکت سودیفکو SODEVCO به‌منظور بسته بندی و انتقال سنگ کرومایت به‌خارج از کشور، روند داوطلبی پروژۀ تالک ننگرهار (بلاک شیرزاد)، انتقال مالکیت جواز شرکت مخابراتی وصل تلی‌کام به مجتمع شرکت‌های الکوزی و اخذ مبلغ ثابت به‌عنوان حق‌ُالصدور اشیای غیر انتیک، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
ابتدا، مسوولان وزارت معادن و پترولیم در رابطه به درخواست شرکت سودیفکو برای بسته بندی و انتقال سنگ کرومایت به خارج از کشور، وضعیت قراردادهای فعلی کرومایت و پیشنهاد های ‌شان را در خصوص اعطای قراداد برای شرکت سودیفکو، به جلسه ارائه کردند.
اعضای جلسه در مورد درخواست شرکت متذکره، بحث‌های همه‌جانبه کردند و خواستار معلومات بیشتر در این رابطه شدند.
همچنان رییس‌جمهور کشور گفت که باید مقدار سرمایه‌گذاری فعلی شرکت سودیفکو، سیستم مدیریتی، جنبه‌های حقوقی و اقتصادی آن واضح شود تا در روشنایی آن تصمیم اتخاذ شود.
سپس، در رابطه به روند داوطلبی پروژه تالک ننگرهار(بلاک شیرزاد) و چهار شرکت پیشتاز در داوطلبی این پروژه، از سوی مسوولان وزارت معادن و پترولیم، معلومات ارائه شد.
اعضای جلسه حین بحث، گفتند که اساس ضمانت‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های داوطلب واضح نمی‌باشد و همچنان شیوۀ نمره‌دهی برای شرکت‌های داوطلب، روشن شود.
رییس‌جمهور به ادارۀ ملی تدارکات هدایت داد که درقسمت ارزیابی و نمره‌دهی شرکت‌های داوطلب، با وزارت معادن و پترولیم همکاری کند تا از دقیق‌بودن معلومات اطمینان حاصل شود و در روشنایی آن تصمیم اتخاذ شود. وی افزود که نوع تضمین‌های مالی و معیارهای بررسی برای نمره‌دهی شرکت‌های داوطلب نیز واضح شود و تا یک هفتۀ دیگر به جلسه ارائه شود.
بعد طرح انتقال مالکیت جواز شرکت مخابراتی وصل تلی‌کام به مجتمع شرکت‌های الکوزی از سوی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به جلسه ارائه شد.
اعضای جلسه پس از بحث‌های همه‌جانبه، در این خصوص، گفتند که موضوع متذکره به بحث‌های تخنیکی نیاز دارد و در کمیته‌یی که قبلا ایجاد گردیده است مورد بحث قرار گیرد و به نتیجه برسد.
در اخیر، محمدفهیم رحیمی رییس موزیم ملی افغانستان، طرح اخذ مبلغ ثابت به‌عنوان حقُ صدور اشیای غیر انتیک را به جلسه ارائه کرد و گفت که در حال حاضر، فیس حق‌ُ صدور اشیای غیر انتیک پنج درصد از صادر کنندگان اخذ می‌ شود.
جسله پس از بحث‌های همه‌جانبه، اخذ مالیه و یا اخذ مبلغ ثابت به عنوان حقُ‌ صدور از اشیای غیر انتیک را، معاف قرار داد. نالان

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا