اعلامیهسیاستامنیتفرهنگ

جلسۀ فوق العادۀ کابینه به ریاست رییس جمهوری، برگزارشد

کابل/۸ جدی/ باختر

جلسۀ فوق العادۀ کابینه تحت ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان چاشت امروز با اشتراک اعضای کابینه و والیان کشور از طریق ویدیوکنفرانس دایر شد و در آن روی محور صلح سازی،اعمار صلح که یکی از اهداف دومین سند چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان (ANPDF II) است، بحث صورت گرفت.

ابتدا رییس جمهور در خصوص رویدادهای تروریستی اخیر در کشور، گفت که حملات انجام شده بر یما سیاوش، محمد یوسف رشید، ملاله میوند، الیاس داعی، رحمت الله نیکزاد، فرشته کوهستانی، فاطمه خلیل، داکتران محبس پلچرخی و سایر همکاران ما، حمله بر یک نسل و تمام ارزش ها و حمله بر قلب و وجدان ما است.

رییس جمهور افزود: هدف این چنین حملات، از بین بردن ثبات، ایجاد بی اعتمادی و ناامید ساختن نسل جوان کشوراست. هدایت من به تمام نهادهای مربوطه این است که به خانواده های شهدا رسیدگی کنند، زیرا غمشریکی و همدردی با آنان وظیفهٔ وجدانی، اخلاقی و اسلامی مااست.

وی همچنان به نهادهای امنیتی و دفاعی هدایت داد که در زمینهٔ شناسایی و مجازات عاملان این حملات و جلوگیری از تکرار آن، اقدامات عاجل و همه جانبه روی دست گیرند.

رییس جمهور گفت که حس انتقام ما باید هدفمند و منطقی باشد و موجب اراده و تامین عدالت شود، طوری که تجربه میثاق امنیتی در کابل نشان داد، مردم در تامین امنیت همکار اند و در این زمینه ارادهٔ جمعی وجود دارد، بناً به تمامی نهادهای دولتی و والیان ولایت هاهدایت داده می شود که در انسجام تمامی اقشار جامعه به شمول علما، متنفذان، نهادهای مردمی و مدافع حقوق زنان و شوراهای مردمی غرض ایجاد صف واحد در مقابل دشمنان این کشور اقدامات لازم  روی دست گیرند.

همچنان رییس جمهور، وزارت های ذیربط به خصوص وزارت امور داخله و نهادهای عدلی و قضایی را موظف کرد که در زمینه به محاکمه کشاندن مجرمان و تروریستان اقدام کنند و این روند را سرعت بخشند.

به همین ترتیب رییس جمهور پیرامون تقاضای جامعهٔ رسانه یی و جامعهٔ مدنی کشور غرض تدویر جلسات اختصاصی شورای امنیت ملی و شوراهای عالی با اشتراک آنان جهت تمرکز روی مشکلات موجود صحبت کنند و به وزارت اطلاعات و فرهنگ و ادارهٔ ارتباطات عامه و استراتیژیک ریاست جمهوری وظیفه سپرد که با دیدار با جامعهٔ رسانه یی و جامعه مدنی کشور، به همکاری آنان طرح واضح و مشخص غرض ایجاد بسیج ملی و سرتاسری در این زمینه ارائه کنند.

به همین ترتیب رییس جمهور در بخش دیگری از صحبت هایش، از عدم لغو بست های مطبوعاتی سخنگویان والیان به جلسه معلومات داد و به ادارهٔ ارگان های محلی وظیفه سپرد که به والیان تصریح  کند که آنان در مسایل استراتیژیک و امنیتی مسوولیت آگاهی دهی را در تفاهم با ارگان های امنیتی داشته باشند ولی در سایر موارد مسوولیت اطلاع رسانی وظیفه تمامی نهادها و سخنگویان مربوط است.

سپس رییس جمهوری به وزارت انکشاف دهات و ادارهٔ ارگان های محلی وظیفه سپرد که در تسریع روند توزیع بسته های کمکی برنامهٔ دسترخوان ملی به شهروندان بی بضاعت در فصل زمستان، اقدامات عاجل کنند.

سپس طبق اجندا، رییس جمهور پیرامون محور صلح سازی که یکی از اهداف مندرج دومین سند چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان (ANPDF II) است، معلومات داد و روی معیارهای عمدهٔ آن که شامل خواست ها ، امکان پذیری ها و اعتبار است، تمرکز کرد.

وی در خصوص انواع پیمان های صلح در قرن ۲۱، عنوان های مشترک پیمان ها، چارچوب حقوقی، اصلاحات در ساختار دولت، انکشاف اقتصادی و اجتماعی و مشارکت جامعه جهانی با در نظرداشت چگونگی تقویه سرمایه سیاسی، دقت در روند صلح، درک و سرعت عمل در مذاکرات، چگونگی ایجاد صف واحد و وحدت نظر اقشار سیاسی در داخل نظام، ایجاد آتش بس و دستیابی به پیشرفت‌ها درروند صلح، پایان خشونت به عنوان هدف اساسی، عدم سلیقه گرایی در مذاکرات، پیروی از اجندای توافق شده و دقت در کلمات و زبان منحیث اصول رایج در مذاکرات با استفاده از تجارب جامعهٔ جهانی غرض تمرکز روی کاهش تهدیدها، تشخیص ابعاد مختلف جنگ، تعریف صلح، اجماع ملی، منطقه یی و بین المللی و چگونگی استفاده از تجارب متخصصان افغان مقیم خارج کشور (Diaspora) در روند مذکرات و روند صلح بحث همه جانبه کرد و تمامی اداره های دولتی و والیان ولایت ها را موظف کرد که با تمرکز روی محور صلح سازی آن را به یک گفتمان ملی مبدل کنند، فرصت ها و چالش های آن را تشخیص کنند، تا تدابیر سنجیده گرفته شود.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا