امنیت

جلوگیری ازیک رشته انفجارها در نجراب کاپیسا

شهرمحمود راقی 25 دلو باختر
ازوقوع یک رشته انفجار ها درولایت کاپیسا جلوگیری شد.
ماموران امنیتی بامداد امروز دست کم هفت ماین را از راه های پررفت و آمد ولسوالی نجراب کشف و خنثی کردند.
یک مقام امنیتی ولایت کاپیسا به آژانس باخترگفت که طالبان می خواستند با این ماین گذاری ها یک رشته رویداد های مرگبار را به غیرنظامیان شکل دهند اما موفق نشدند.
اوگفت این ماین ها به همکاری روستا نشینان کشف شده است.
درپیوند به این ماین گذاری کسی بازداشت نشده است.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا