اخباراقتصادجامعه

جنگل های ولسوالی خنجان بغلان در حال احیای مجدد است

پلخمری/ 7 دلو/ باختر

با ایجاد کمیته های جنگل داری وهمکاری مردم درولسوالی خنجان بغلان جنگل ها درآن ولسوالی درحال احیای مجدد است.

صدیق بهین ولسوال خنجان در مصاحبۀ باخبرنگارآژانس باختر گفت که  درنتیجۀ نا امنی های دهه های گذشته بیشترین آسیب به جنگل ها ومحیط زیستی درولسوالی خنجان وارد شده است.

وی افزودکه  اکنون باشندگان آن ولسوالی بادرنظرداشت اهمیت جنگل درحفظ محیط زیست تصمیم گرفتند که با استخدام محافظان رضاکار وایجاد کمیته های جنگل داری ازجنگل ها محافظت کنند و جنگل ها را دوباره احیا کنند.

به گفتۀ بهین، جنگل های کوهی که درولسوالی خنجان روبه نابودی بود، اکنون دردرۀ باجگۀ خنجان بیش از هفتاد درصد ودر دره های ولیان و خنجان بیش ازسی درصد درحال احیای مجدد است .

بهین نقش همکاری اقشار واصناف ازجمله چوب فروشان را دراحیای مجدد جنگل های کوهی موثر خواند وافزود که چوب فروشان ولسوالی خنجان اخیرآ دریک اقدام بی پیشینه تصمیم گرفتند  که به صورت قطع از خرید وفروش جنگل های کوهی خود داری کنند.

سمیع الله طاهری مسوول جنگل های ریاست زراعت بغلان گفت که مجموع کمیته های جنگل داری در بغلان هفتاد وهشت کمیته است.

طاهری نقش انجمن ها را درحفاظت ازجنگل ها موثردانست وافزود که  موازی دوهزار وپنجصد هکتارجنگل های کوهی درولسوالی خنجان بغلان درحال احیای مجدد است که با احیای جنگل ها ازانقراض حیوانات وحش نیز جلوگیری به عمل می آید.

گفتنی است که ولسوالی خنجان بغلان دارای سی وهشت هزاروسه صد هکتارجنگل کوهی است که بیش ازبیست هزار هکتارآن جنگل پسته است.محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا