اخباراقتصاد

حاصلات زیتون درننگرهار افزایش یافته است

جلال آباد/ ۲۴ عقرب/ باختر

حاصلات زیتون درننگرهار نسبت به سال پار افزایش یافته است.

به اساس پیشبینی ها امسال ازدرختان زیتون ننگرهار قرار است تا پنج صد تن زیتون به دست آید درحالی که این رقم در سال پار چهارصد تن بود.

درختان زیتون درننگرهارساحۀ یک هزاروهفت صدو بیست هکتاررا احتوا می کند.

افزایش وگسترش ساحات کشت وآگاهی دهقانان ازشیوه های نوین کشت وکار، باعث افزایش میزان تولید زیتون درننگرهار شده است.

یک مسوول شرکت وادی زراعتی ننگرهاربه آژانس باخترگفت که به اساس بررسی های آنان، امسال تا پنج صد تن زیتون از درختان زیتون ننگرهار به دست خواهد آمد.

این درحالی است که روند جمع آوری زیتون از درختان درننگرهارآغازشده است.

مسوولان شرکت وادی زراعتی ننگرهارمی گویند که قراراست ازمیان پنج صد تن زیتون تولیدی، ازده تن آن روغن زیتون تولید کنند.

آنان می گویند که امسال درهشتاد وهفت هکتارزمین جدید، هزاران درخت زیتون غرس کرده اند که این نوید خوبی برای افزایش میزان زیتون در سال آینده در ننگرهار را می دهد.

اززیتون برای تولید دارو، تهیۀ غذا وغلو دهی به مو کارگرفته می شود.

زیتون ننگرهار به دلیل کیفیت عالی آن ، خریداران فراوانی در بازار های داخلی افغانستان و همچنان کشور های برونی دارد. ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا