اخباراقتصاد

حاصلات لیمو درننگرهارافزایش یافته است

جلال آباد/ ۵ دلو /باختر

حاصلات لیمو درننگرهارنسبت به سال پار افزایش یافته است.

به اساس آمارها، امسال ازصدها باغ در ننگرهارپنج هزارونه صد تن لیمو به دست آمده است درحالی که این رقم در سال پار دست کم پنج هزاروپنج صد تن رسیده بود.

درننگرهارصدها باغ لیمو در ساحۀ دوهزاروپنج صد جریب قراردارد.

ساخت باغ های جدید، آگهی دهی به باغ داران درزمینۀ شیوه های نوین باغ داری و کمک وزارت زراعت برای این باغ داران، ازعلت های اساسی افزایش حاصلات لیمو در سال جاری، علی رغم بحران کرونا درننگرهار، خوانده شده است.

بهادرخان باغ داردرولسوالی چپرهار ننگرهارمی گوید که امسال پول خوبی از فروش لیمو های تولیدی اش به جیب زده است.

اوگفت که تلاش دارد درچند ماه آینده دست به ساخت چندین باغ جدید لیمو بزند.

حکمت شاه باغ دار دیگر در ولسوالی شینوارمی گویدکه لیمو های تولیدی اش خریداران زیادی دربازار های داخلی دارد اما اگر دولت زمینۀ صادرات فراورده هایش به بازارهای جهانی را فراهم کند، هم حکومت و هم او صاحب پول بیشتری می شود.

این باغ داران همچنان ازمقامات وزارت زراعت خواست که درزمینۀ مبارزه با آفت های گیاهی درباغ های شان، اقدام به موقع کند.

با این حال یک مسوول ریاست زراعت ننگرهاربه آژانس باخترگفت که آنان تلاش دارند با ساخت باغ های جدید وکمک به باغ داران، میزان تولید لیمو درآن ولایت شرقی را بیشتر کنند.

آب و هوای ننگرهاربرای تولید تولید انواع میوه مدیترانه یی ازجمله لیمو مساعد است.

لیموی تولیدی ننگرهارازمزۀ خوبی برخوردار است و خریداران زیادی در بازار های داخلی دارد.

این لیمو هم اکنون دربازار ها تا کیلوی یک صدوپنجاه افغانی به فروش می رسد.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا