اخباراقتصاد

حاصلات پسته درهرات افزایش یافته است

هرات/ ۲۵ جدی/ باختر

حاصلات پسته درهرات نسبت به سال پار افزایش یافته است.

به اساس آمارارائه شده، امسال ازجنگل های هرات یازده هزارتن پسته به دست آمده است درحالی که این رقم درسال پارکم از کم ده هزارتن بود.

درهرات چهارده هزارهکتارجنگل های پسته وجود دارد. بیشتر این جنگل ها درولسوالی های کشک کهنه، کشک رباط سنگی وگلران موقعیت دارد.

ادریس زلال مدیرترویج باغ داری ریاست زراعت هرات به آژانس باخترگفت که درکنارجنگل ها، ساخت باغ های پسته و آگهی باغ داران ازشیوه های نوین باغ داری علت های اصلی افزایش حاصلات پسته درآن ولایت غربی است.

آب و هوای هرات برای تولید پسته مناسب خوانده شده است.

مدیرترویج باغ داری ریاست زراعت هرات می گوید که برای سال آینده ده ها باغ جدید پسته دربخش هایی از هرات ساخته می شود.

اوگفت با ساخت این باغ ها، میزان تولید پسته درهرات تا پانزده هزارتن افزایش خواهد یافت

پستۀ هرات با کیفیت ومزۀ عالی، خریداران زیادی دربازار های داخلی وجهانی دارد.

سالانه افغانستان بیش ازپنجاه هزارتن پسته تولید می کند. پستۀ تولیدی درافغانستان درکناربازارهای داخلی به شماری از بازارهای جهان نیزصادر می شود.

درافغانستان یک کیلوپسته تا یک هزارو دوصد افغانی به فروش می رسد اما بهای این میوۀ خشک دربازارهای جهانی تا پنجاه دالراست.

افغانستان سالانه ازرهگذر تولید وفروش پسته صدها ملیون دالربه دست می آورد.

پس از گسترش ویروس کرونا، میزان صادرات افغانستان ازطریق زمینی ودهلیز های هوایی به بازارهای جهانی کاهش یافته است.

باغ داران پسته امیدواراند روند صادرات فراورده های شان به بازارهای جهانی دوباره رونق گیرد.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا