فرهنگ

حسینه صافی : شهرکابل دارای تاریخ و فرهنگ پرافتخار می باشد

کابل باختر/ 14/ دلو

جلسه کمیسیون نامگذاری جاده ها امروز به ریاست حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ برگزار شد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، درآغاز جلسه سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ درخطاب به اعضای کمیسیون نامگذاری جاده ها گفت که شهر کابل دارای تاریخ و فرهنگ پرافتخاراست جاده هایی که درکابل نامگذاری می شود باید بادرنظر داشت تاریخ جاده و باحفظ نام های تاریخی جاده ها عمل شود.
به همین ترتیب شاروالی کابل کارنامگذاری جاده ها و سرک های نواحی اول و چهارم کابل را تکمیل کرده است و گزارشی دراین مورد به جلسه ارائه کرد.
دراین جلسه روی سایر موضوعات شامل اجندا نیز بحث شد و درهمه بخش تصامیم لازم اتخاذ شد.  ختم/ علم

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا