صحت

حقوق امتیازی برای استادان کدرمعالجوی وزارت صحت عامه پرداخته میشود

کابل باختر / 22/ جدی

با تفویض حقوق امتیازی برای استادان کدرمعالجوی وزارت صحت عامه ، امروز ازآنها تقدیر به عمل آمد.

به گزارش خبرنگارآژانس اطلاعاتی باختر ، این اقدام از طرف وزارت صحت عامه به خاطری صورت گرفت که استادان کدر معالجوی به جز معاش ماهوار سیستم رتب و معاشات کدام حقوق امتیازی نداشتند.

درمحفلی که به این مناسبت درشفاخانه عاجل ابن سینا برگزارشده بود، دوکتورثریا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه گفت : حقوق و امتیازی استادان کدرمعالجوی درچهار کتگوری افزایش یافته است ، برای رنحوریار مبلغ ده هزار افغانی ، رنحورمل چهارده هزار افغانی ، رنحوروال بیست هزار افغانی و برای رنحورپوه مبلغ بیست و هفت هزار افغانی پرداخته میشود.

سرپرست وزارت صحت عامه افزودکه افزایش امتیازات استادان کدر معالجوی سبب میشود که ظرفیت علمی ارتقا کند ، فرهنگ تحقیق در بخش های کلینیکی رشد یابد ، مواد وکتب درسی وطبی انکشاف نموده ، کیفیت و کمیت پروگرام اکمال تخصص به شکل استندرد ارتقا کرده و درنهایت خدمات صحی با کیفیت برای مردم کشور عرضه شود.

همچنان دراین محفل بسته های سی دی کتابخانه الکترونیکی مربوط بخش صحی برای مسوولین تمام شفاخانه های تخصصی توزیع گردید.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا