گزارشات

حمایت ازنیروهای امنیتی و دفاعی حمایت از امنیت و ثبات کشوراست

کابل باختر/ 8/ حوت
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در درازای چند دهه  جنگ تحمیلی پیوسته درجبهه حق برباطل جنگیده اند و شهامت ،دلیری و پایمردی شانرا نه تنها درصحنه های جنگ بل درصحنه جهانی با قربانی بی شمار به اثبات رسانده اند.
گزارشگر آژانس باختر می نویسد ، نهم حوت که درتقویم افغانستان به نام روز ملی حمایت از نیروهای دفاعی و امنیتی نام گذاری شده است ، با چند تن از کارشناسان این عرصه گفت وشنودی انجام داده است.
امین امرخیل یکتن از کارشناس نظامی درپیوند به اهمیت این روز چنین می گوید: ما شاهد هستیم که گروه های تروریستی درسراسر کشور فعالیت دارند و این تروریستان از هر فرصت و زمینه یی برای برهم زدن امنیت و آرامش کشور بهره می برند.
وی اضافه کرد: طوریکه به همه معلوم است درجریان یک سال صدها حمله تروریستی در دشمان کشور برعلیه مردم بیگناه ما سازماندهی می کنند که یک تعداد آن از اثر سعی و تلاش شبانه روزی نیروهای بیدار دفاعی و امنیتی کشور خنثی می شود و دراندک مواردی دشمن به انجام حملات دهشت افگنی شان موفق می شوند.
به گفته موصوف با این همه تهدیدات دشمنان سوگند خورده کشور ، شهروندان به دور از ترس و تهدید به کار و زندگی خود ادامه میدهند سپس ، زندگی و آرامش شهروندان مرهون زحمات همیشگی و شبانه روزی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور می باشد .
به این دلیل مردم همواره از فداکاری های نیروهای دفاعی خود قدردانی می کنند.
امرالله صالح کارشناس دیگر عرصه امنیتی می گوید نیروهای دفاعی کشور دربرابر بیست گروه تروریستی با عزم راسخ و تصمیم قاطع ایستاده اند ، این مقابل نشان می دهد که نیروهای امنیتی ما از آموزش و تجربه کافی برخوردار اند.
وی اضافه می کند ، هرگاه تجهیزات و امکانات نظامی پیشرفته دراختیار این نیروها قرار داده شود ، آنها فرصت هر نوع تحرک را به موقع از دشمنان سلب می کنند.
جنرال احمدالله خان بخشی یک تن از جنرال متقاعد وزارت امورداخله دررابطه به دفاع از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور می گوید که همانطوری که ازنام نهاد های امنیتی پیدا است ، این نیروها این نهاد ها باید ملی باشند.
یعنی هم از لحاظ ساختاری و هم ازلحاظ کارکرد باید ملی باشد.
به گفته موصوف مجموعه کارکردهای این نیروها باید درراستای تحقق اهداف ملی باشد و از گرایش های مردود قومی ، سمتی و سیاسی به دور باشد.
وی علاوه می کند که روند آموزش نیروهای امنیتی و دفاعی باید به گونه عیار شود که همه نیروها ، صرف نظر از تعلقات قومی و وابستگی های سیاسی و فکری شان تربیت شوند .
وی اضافه کرد درروند آموزش باید اهداف ملی درروح و روان نیروهای امنیتی نهادینه شود تا هیچ یک ازاین نیروها درموقع عمل نتوانند به مسایل غیر ملی فکر کنند.
به هرترتیب باید گفت که روز ملی حمایت از نیروهای دفاعی و امنیتی یک فرصت است برای تجلیل از دستاوردها شجاعت ، پایمردی ، مقاومت ، دلیرمردان که سر می دهند و اما سنگر نمی دهند. ختم/ ماری نبرد آئین .

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا