اخبارTOPتبصره و مرور بر مطبوعات

حمله بر خبرنگاران، حمله بر آزادی بیان است

 کابل/ 23 عقرب/ باختر

 الیاس داعی خبرنگار رادیو آزادی دیروز در انفجار ماین مقناطیسی در لشکرگاه جان باخت و چند روز قبل یما سیاوش خبرنگار و گردانندۀ جوان برنامه های سیاسی تلویزیونی در کابل در رویداد مشابه زندگی اش را ازدست داد. حمله بر خبرنگاران درحقیقت حمله بر آزادی بیان است.

مفسر آژانس اطلاعاتی باختر این موضوع را به تحلیل و ارزیابی گرفته است و می نگارد: هر جامعۀ بشری در هر زمان وهر مکان به اطلاعات ومعلومات نیاز دارد. همان گونه که انسان به اکسیجن، آب و غذا نیاز دارد، به اطلاعات نیز نیاز دارد. اکنون در جامعه شناسی بحث جامعۀ اطلاعاتی مطرح است وبه گونۀ جدی مطرح است.

 در جامعۀ اطلاعاتی همۀ ابعاد زندگی انسان به اطلاعات وابسته است. اقتصاد، فرهنگ، داد وستد روزمره، تجارت، سفر ها و ارتباطات همه وهمه بر مبنای اطلاعات صورت می گیرد. همگان به اطلاعات نیاز دارند؛ اما افغانان امروز بیشتر از دیگران به اطلاعات دقیق و موثق نیاز دارند. زیرا در کشورهم جنگ ادامه دارد و هم برای صلح کوشش هایی آغاز شده است. مردم باید از همۀ واقعیت ها باخبر و اگاه شوند – هم از واقعیت های جنگ و هم از واقعیت های صلح. مردم حق دارند بفهمند که در کجا جنگ جریان دارد؟ کی این جنگ را آغاز کرده است؟ چند نفردراین جنگ کشته شده اند و چند نفر دیگر زخم برداشته اند؟ چه تعداد مردم در پی این جنگ مجبور شده اند که خانه های شان را ترک کنند؟ آنان حالا در کجا به سر می برند و در چه وضعیتی قرار دارند؟ حالت روانی جنگ زدگان چطور است؟ آیا کسی به آنان کمک رسانده است؟ پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و روانی این جنگ چگونه است؟ و ده ها پرسش دیگری که مردم جوابش را می خواهند و در موردش اطلاعات و معلومات همه جانبه، دقیق وموثق می طلبند.

این خبرنگاران اند که باید به مردم در مورد جنگ اطلاعات دقیق و واقعی برسانند و آنان را از همۀ رویدادها ووا قعیت ها آگاه کنند. این کدام حرف پت و پنهان نیست که طرف های درگیر به ویژه طرفی که ملامت است، همواره می کوشد که واقعیت ها را کتمان کند، واقعیت ها را پت و پنهان نگهدارد وبار ملامتی را از خود دورکند. تنها خبرنگاران متعهد می توانند که اطلاعات و معلومات دقیق، همه جانبه و موثق را به مردم برسانند و آنان را از آن چه در میدان جنگ می گذرد، باخبر کنند. طبق مسلک ژورنالیزم، خبرنگاران قضاوت نمی کنند که کی ملامت است و کی سلامت، کی مسوول است و باید پاسخ بگوید. این وظیفۀ خبرنگاران نیست. خبرنگاران، قاضی نیستند که قضاوت کنند و یکی راملامت بکشند و دیگری را سلامت. وظیفۀ خبرنگاران، اطلاع رسانی دقیق و موثق است. قضاوت کردن که کی ملامت و مسوول است وباید پاسخ گو باشد، وظیفۀ مردم است، حق مردم است و صلاحیت مردم است. این مردم اند که باید ملامت وسلامت را از همدیگر تفکیک کنند. حمله بر خبرنگاران در حقیقت حمله بر آزادی بیان است، حمله بر این حق مردم است که باید از واقعیت ها آگاه و باخبر باشند. حمله بر خبرنگاران در حقیقت تلاش شومی است به خاطر پت و پنهان کردن واقعیت ها، تلاشی است که واقعیت ها هر گز برملا و روشن نشود، ملامت وسلامت از هم تفکیک نشود و مردم از واقعیت ها با خبر وآگاه نشوند. وقتی مردم از واقعیت ها اگاه نشوند، نمی توانند تصمیم آگاهانه بگیرند و قضاوت درست انجام دهند. حمله بر خبرنگاران را متوقف کنید، به آنان فرصت دهید که در بازتاب واقعیت های جنگ و صلح و اطلاع رسانی دقیق، مؤثق و بی طرف، مسوولیت ورسالت مسلکی شان را به گونۀ موفقانه و بدون تهدید وهراس انجام دهند و به مردم فرصت دهید که از واقعیت ها باخبر وآگاه شوند. ن.ش.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا