اخبارامنیت

حمله بر گروه مشترک القاعده و طالبان درهلمند؛ بیست وهفت تن آنان کشته شدند

لشکرگاه/ ۶ جدی/ باختر

گروه مشترک ازجنگجویان القاعده وطالبان که گفته می شود یکجا مشغول فعالیت های هراس افگنانه درهلمند بودند، آماج حمله های قوای هوایی افغانستان قرارگرفتند.

به اساس گزارش ها، دراین حمله های هوایی، بیست وهفت تن آنان به شمول چهارعضو القاعده کشته شدند وده ها هراس افگن دیگر زخم برداشتند.

شماری ازاین طالبان مشغول ماین گذاری جاده یی درولسوالی ناوه بودند و شمار دیگر در مخفیگاه های شان برای حمله های هراس افگنانه طرح ریزی می کردند.

یک مقام ارشد قول اردوی اتل درجنوب کشوربه آژانس باخترگفت که دراین حمله های هوایی، چهارعضو شبکۀ القاعدۀ جزیرۀ هند وبیست وسه طالب مسلح کشته شدند وده ها هراس افگن دیگر زخم برداشتند.

اوگفت گروهک های طالبان والقاعده به گونۀ مشترک مشغول فعالیت های تروریستی در بخش هایی از ناوه بودند که آماج قرارگرفتند.

درشماری ازاین حمله های هوایی، چهارمخفیگاه هراس افگنان با همه تجهیزات جنگی اش با خاک یک سان شد.

طالبان تاکنون دراین باره چیزی نگفته اند.

طبق یک خبردیگر، نظامیان با کشف و خنثی کردن سی ماین، ازوقوع یک رشته انفجارها درپررفت و آمد ترین محل های هلمند جلوگیری کردند.

درپیوند به این ماین گذاری ها کسی بازداشت نشده است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا