اخبارامنیت

حملۀ قوای هوایی درهلمند؛ یک انبارجنگ افزارطالبان نابود شد

لشکرگاه/ ۱۹ جدی/ باختر

دریک حملۀ هوایی درهلمند، انبارجنگ افزارگروه طالبان نابود شد.

این انباردرمخفیگاهی درولسوالی ناوه قرارداشت و دیشب قوای هوایی آن را نشانه گرفت.

یک مقام ارشد قول اردوی اتل درجنوب کشوربه آژانس باخترگفت که دراین حملۀ هوایی مخفیگاه طالبان با انبارجنگ افزارموجود درآن با خاک یک سان شد.

اوگفت که دراین انبارده ها جنگ افزارسبک وسنگین وصدها کیلوگرام مواد انفجاری نگهداری می شد.

به اساس گزارش ها، طالبان مواد انفجاری را به تازگی ها ازپاکستان وارد افغانستان کرده بودند.

درده روز اخیر این سومین انبارجنگ افزارومواد انفجاری طالبان است که در هلمند درحملۀ قوای هوایی ازبین برده می شود.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا