سیاست

حکم حامد کرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اعزام هیئات بررسی به ولایت سرپل

جهت حل مشکلات حقوقی و جنایی ذات البینی ولایت سرپل و بررسی به موقع شکایات اهالی و ساکنین مرکز آن ولایت هیئت با صلاحیت به اشتراک محمد یعقوب شمس و نوروز علی اعتمادی مشاورین ریاست جمهوری اسلامی افغانستان با نماینده گان با صلاحیت وزارت زراعت و آبیاری ، قضایایی دولت وزارت عدلیه، لوی حارنوالی و اداره مستقل ارگانهای محل تحت ریاست استاد اکبر اکبر مشاور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان منظور است .

 هیئت موظف است شکایات اهالی و قضایایی حقوقی ، جنایی و چگونگی تطبیق احکام وفرامین  ریاست جمهوری اسلامی افغانستان را در قضایایی ذات البینی ساکنین ومنازع فیه بین اهالی و ولایت سرپل را به صورت همه جانبه بررسی و ردیابی نموده ضمن ارائه قضایا به مراجع مربوط عدلی و حقوقی ، طی یک هفته ریاست جمهوری اسلامی افغانستان گزارش مفصل ارائه نمایند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا