اخبارجامعه

خانواده های فراری ازجنگ درکنر کرایه خانه دریافت کردند

اسعد آباد ۱۲ قوس باختر

ده ها خانوادۀ آوارۀ جنگ درکنر، کرایۀ سه ماهۀ خانه دریافت کردند.

نهادی موسوم به ان آر سی برای هریک ازاین خانواده ها بیش ازهفده هزارافغانی پول نقد کمک کرد.

گل محمد بیدارمعاون والی کنربه آژانس باخترگفت که دراین دور یک صدو هفت خانوادۀ آواره ازجنگ پول نقد دریافت کردند.

اوگفت که این خانواده ها می توانند حد اقل برای سه ماه با این پول کرایۀ خانه بپردازند.

جنگ ها درکنر صدها خانواده را به جا های دیگر آواره کرده است.

این خانواده ها به سرپناه موقت، غذا، لباس ودارو نیازجدی دارند.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا