سیاستاخبار

خواست زنان بغلان ازمذاکره کنندگان صلح حفظ دست آوردهای دودهۀ اخیراست

پلخمری/ 14 جدی/ باختر

 زنان بغلان به مذاکرات صلح امید وار اند ولی درحین زمان این نگرانی را نیز دارند که مبادا حقوق وآزادی های آنان دراین مذاکرات قربانی شود.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر، هرچند حفظ دست آوردهای دودهۀ اخیر یکی ازاهداف اساسی دولت درمذاکرات صلح قطراست، اما شماری از زنان ازاعمال دوبارۀ قوانین سختگیرانۀ طالبان بر علیه زنان درکشورنگران اند.

لیدا فروتن یکی ازفعالان حقوق زن در بغلان با یاد آوری ازخاطرات تلخ و سختگیرانۀ طالبان برزنان، گفت: تشویش ونگرانی ما درمذاکرات صلح قطر پامال شدن دست آورد های دودهۀ اخیر واعمال نظرهای سختگیرانه طالبان برزنان وازبین رفتن دموکراسی وآزادی بیان است.

 نازنین حسنی دیگر زن دربغلان که نگرانی مشابه دارد، با یادآوری ازتوسعۀ مثبت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زنان از پذیرفتن قواعد سختگیرانه طالبان برزنان درمذاکرات صلح، ابراز نگرانی‌ کرد وگفت که  دولت وتیم مذاکره کنندۀ جانب دولت، طالبان را دربرابرزنان وادار به تمکین ودرراستای حفظ ودفاع ازدست آورد های زنان از هیچ نوع تلاش دریغ نکنند.

حسنی افزود: ماصلحی می خواهیم که منجر به قربانی حقوق زنان که نیمی ازپیکرجامعه را تشکیل می دهند نشود.

 گفتنی است که این بار نخست نیست که زنان دربغلان نگرانی شان را از مذاکرات صلح دولت باطالبان ابرازمی دارند بلکه زنان دربغلان ازآغاز مذاکرات صلح دردوحه پیوسته به ابرازچنین نگرانی ها پرداخته اند وروی حفظ دست آوردهای دودهۀاخیر تاکید ورزیده اند.  محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا