اخباراقتصاد

دام داری در  جوزجان رو به توسعه است

شبرغان/  16 قوس/  باختر

جوزجان یکی از ولایت‌های مهم برای دام داری و پرورش حیوانات است. این ولایت بیش از یک‌ میلیون و ششصد هزار حیوان خانگی دارد.

جوزجان دارای چراگاه‌های وسیع  و برای پرورش حیوانات مساعد است. دشت لیلی، بیانغر، طلاکل، التی چناق، سیاه‌کمر و تورلی از مهم‌ترین  ساحات چراگاهی در جوزجان است.

ساحات دشت لیلی یکی از بزرگ‌ترین چراگاه‌های زمستانی  است که نه تنها برای دام داران این ولایت بلکه برای سرپل، فاریاب و غور نیز چراگاهی مناسب است. چوپان‌های این ولایت هادر فصل زمستان از این چراگاه برای تغذیه –حیوانات‌شان استفاده می‌کنند. در جوزجان جمعاً یک میلیون و ششصد و شانزده هزار و ششصدو نود وهشت حیوان خانه‌گی مختلف تحت پرورش قرار دارند که اکثریت این حیوانات را گوسفندان قره‌قل تشکیل می‌دهد.

پوست قره‌قل، شیر، گوشت و پشم تولیدات عمدۀ حیوانات جوزجانی است  پوست قره‌قل جوزجان شهرت جهانی دارد.

وضعیت مالداری در جوزجان در مقایسه با سال‌های گذشته بهبود یافته است. اما، خشک‌ سالی در ۱۳۹۷ به وضعیت  دام داری در این ولایت خسارات سنگینی وارد کرد و در حدود سی تا  سی و پنج درصد حیوانات به دلیل خشکسا لی  و کمبود خوراکه حیوانی کاهش یافت.

اما دردو سال گذشته به اثر بارند‌گی کافی و فراوان وضعیت چراگاه‌ها بهبود یافت و حالا دام داران از وضعیت  دام داری رضایت  دارند و ‌می‌توان گفت که نسبت به سال‌های قبل بهبود یافته است ‌و مالداران دریک وضعیت خوب‌تری قرار دارند.

در همین حال، ریاست زراعت آبیاری و مالداری جوزجان در نظر دارند یک فارم تکثیری و تحقیقاتی جهت ترویج و تکثیر نسل گوسفند قره‌قل در تشکیل خود بگنجاند و همه ساله یک تعداد قوچ بره‌های نسلی به  دام داران علاقه‌مند توزیع می‌کند. این اقدام باعث شده  است تا از یک طرف نسل اصیل  قره قل حفظ  شودو از جانب دیگرعلاقه  مندی   دام داران  راجلب کند و روز به روز  دام داری در حالت انکشاف قرار بگیرد. لیلما

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا