صحت

داکتران : سرطان پستان در زنان و سرطان مری و معده درمردان قوس صعودی دارد

کابل باختر 28 دلو
تن نزار  و درد کشیده یی داشت ، در جزیره چشمانش اشک حلقه زده بود به خود می پیچید و نگاه نا فذش ، به سراپای کودک 15 ساله اش  دوخته شده بود.
لباس دهاتی بر تن داشت ، گویی فرسخ ها راه زده است تا به اینجا رسیده است که درمان شود.
45 سال داشت مگر پیرمی نمود ،خزان زندگی به بهار جوانی او سایه افگنده بود. حیرت زده درمنزل نهم شفاخانه جمهوریت بر چوکی یی تکیه زده بود که مریضان بالای آن  می نشستند.
با او هم صحبت شدم ، نخواست نامش را بگیرد مگر گفت : از بامیان آمده ام، سرطان معده دارم  اینجا می خواهم تداوی شوم.
در مورد زندگی خود گرفته ،گرفته قصه می کرد و می گفت که  شوهرش حمال است و سه کودک دارد بزرگش  15 ساله  می باشد شش ماه پیش به سرطان  معده مبتلا شده است.
دگر نگفت ، چشم به دروازه  اتاق  داکتران دوخته بود. او را به حالش گذاشتم، او تنها نیست  بنا به گفته داکتران، میزان مبتلا یان به سرطان مری، امعا ، معده، گلو و کبد در افغانستان روبه افزایش است.
با داکتر میهن عبدالله مسوول  مرکز ملی کنترول سرطان دروزارت صحت عامه صحبت کردم گفت که میزان مبتلایان به  سرطان  روبه افزایش است به خصوص سرطان پستان درزنان و سرطان مری ،امعا،معده ،گلو و کبد در مردان.
اوبه عوامل این مرض اشاره کرد و گفت  عوامل زیادی وجود دارد ،آلودگی آب  و هوا،  خوردن غذا های غیر صحی، ورزش نکردن  و دیگر اینکه تیل هایی که برای موتر ها استفاده می شود به شکل معیاری نیست،  استفاده از زغال سنگ در فابریکه ها و منازل همه و همه دست به دست هم داده است تا میزان این مرض را افزایش دهد.
داکتر میهن اضافه کرد که روزانه به طور اوسط در شفاخانه جمهوریت 70 تا 100 مریض مراجعه  می کنند و هر روز به  تعداد مریض ها افزود می شود.
به گفته داکتر منوچهر صمدی مدیر مسوول  مرکز ملی کنترول سرطان در شفاخانه جمهوریت ، بخش سرطان در شفا خانه جمهوریت  بیشتراز سه سال  می شود که ایجاد شده  است. در این مدت شانزده هزار مریض در این مرکزمراجعه کرده اند و تحت تد اوی قرارگرفته اند.
داکتر صمدی بیان کردکه در مرکزملی کنترول سرطان44 مریض داخل بستر می باشد که 22 تن آنان  مردان و 22 تن دیگر شان زنان  می باشند وتمام امراض سرطانی در بخش داخله وجراحی دراین مرکزتداوی می شود .
سرطان یکی ازامراض غیرساری می باشد که در جهان بعد از امراض قلبی دومین  رقم مرگ و میرانسان ها را می سازد نظر به سروی یی  که درسال 2018 توسط سازمان صحی جهان انجام شد کم از کم  18 ملیون تن در جهان به این بیماری متبلا شده اند که از این جمله 10 ملیون تن جان باخته اند.
داکتر فیروزالدین  فیروز وزیر صحت عامه درروز مبارزه با بیماری سرطان گفت که سالانه سی تا چهل هزارنفر در کشوربه سرطان های پستان،معده ،و جوف دهن متبلامی شوند که ازجمله10هزارنفر جان های خود را از اثر این مریضی  ها از دست می دهند.
شکیلا یک تن از کارمندان وزارت اطلاعات و فرهنگ که با سرطان پستان دست و پنجه نرم می کند  واز یک سال بدین سودر داخل و خارج کشوربه خاطر درمان سرگردان  است.
می گوید: زمانی متوجه  شدم ، دیدم در پستان هایم تغییر آمده است برایم  تشویش پیدا شد به داکتر مراجعه کردم بعداز معاینه تلویزیونی ومونوگرافی درشفاخانه استقلال معلوم شد که به سرطان پستان مبتلا شده ام بعدأ معاینات  پتالوژی را نیز انجام دادم.
او در ادامه گفت : به پاکستان به خاطر  درمان رفتم داکتران پاکستانی بعد از معاینات به این نتیجه رسیدند که باید برای مدت 6 ماه کیمو تراپی بالایم صورت گیرد بعد به کابل آمدم و در این جا نزد داکتر سلیم توانا یک تن از متخصصان در شفاخانه علی آباد مراجعه کردم وی برای من گفت : باید در مدت یک ماه عملیات شوی در غیر آن برای دیگراعضای بدنت به خصوص شش هایت مشکل ساز خواهد شد در آن زمان نجات حیات مشکل است.
شکیلا می گویدآ  در شفاخانه علی آباد عملیات سرطان انجام یافت ودرحال حاضر برای مدت 5 سال تابلیت توصیه شده است که باید هر شب آنرا بگیرم و هر ماه باید کرویات سفید خون را معاینه کنم.
داکتر نذیر احمد بشیری که در بخش تشخیص و تداوی امراض سرطانی در شفاخانه جمهوریت کار می کند گفت که امراض سرطانی در افغانستان روبه افزایش است. او به چند دلیل ابتلا شدن به این مرض کشنده اشاره کرد و گفت که آلود گی آب و هوا خود یکی از عوامل این مرض می تواند باشد ، سگرت دود کردن ، نبود فعالیت جسمانی ،غذایی نا درست ، تشویش و…می تواند  در ابتلا به این مرض کمک کند.
در شفاخانه جمهوریت بخش تداوی دوایی (کیموتراپی) تداوی جراحی (سرجراحی) و تداوی شعاعی (ریدیشن و یا رادیو تراپی)فعال   است که متاسفانه تداوی شعاعی در کشوربنا به  محدودیت های درمانی ونبود  تجهزات ممکن نیست.
در همین حال داکتر بشیری گفت که بخش  شعاع سرطان  در آینده نزدیک در شفاخانه علی آباد فعال خواهد شد. مومنه احمد یار

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا