اخبارجامعه

درلغمان یک جادۀ روستایی ساخته شد

مهترلام /۲۶ قوس /باختر

کارساخت یک جادۀ روستایی در لغمان به پایان رسید.

این جاده به درازای سه هزارمتروپهنای چهارمترچندین روستای ولسوالی قرغه یی را به بازارآن ولسوالی و شاهراه عمومی لغمان وصل می کند.

برنامۀ راه سازی روستایی وزارت احیا وانکشاف دهات این جاده را ساخته است.

یک مسوول ریاست احیا وانکشاف دهات لغمان به آژانس باخترگفت که با ساخت این جاده مشکل رفت و آمد هزاران روستانشین به بازارولسوالی قرغه یی و شاهراه لغمان رفع شد.

روستا نشینان ازساخت این جاده خوشحال اند و می گویند پس ازاین در انتقال بیماران و فرآورده های زراعتی شان به شفاخانه های شهر وبازارها دچار مشکل نمی شوند.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا