صحت

درمان تا هشت صد مریض توبرکلوز درسال، درشفاخانه حوزه یی هرات

شهرهرات 19 دلو باختر
سالانه بیش از هشتصد مریض مصاب به توبرکلوز در شفا خانه حوزه یی هرات تحت تداوی قرار می گیرند.
داکتر عبدالمبین نبی زاده تره کی پروفیسور داخلی انتانی و شف ترینر توبرکلوز شفاخانه حوزه یی هرات به خبر نگار آژانس باختر گفت" در سال جاری به تعداد هشتصد مریض توبرکلوز در این بخش ثبت و راجستر شده اند و تحت مداوا قرار گرفته اند."
وی ضمن بیان اینکه مرض توبرکلوز یک مرض حاد انتانی است که از یک شخص به شخص دیگر انتقال می کند گفت: هشتاد و پنج درصد مریضان را مریضان توبرکلوز تنفسی تشکیل می دهند و متباقی آنان را مریضان خارج ریوی تشکیل می دهد که شخص مریض با هر بار تنفسی که میکشد میکروب های توبرکلوز در هوا پراگنده می شود و به اطرافیان آن انتقال پیدا می کند.
نبی زاده گفت: این مرض بیشتر در اثر سه عامل عمده که عبارت از فقر فرهنگی، فقر سیاسی و فقر اقتصادی است به وجود می‌آید و این مرض زیادتر در ممالک عقب مانده، رو به انکشاف و ممالکی که از نظر فرهنگی،سیاسی و اقتصادی عقب است دیده می شود به طور مثال کسانی که فقر اقتصادی دارند آنها کمتر به مواد غذایی سالم دسترسی دارند و این امر باعث کمبود ویتامین و پروتین در بدن شان می شود و باعث پایین آمدن مقاومت بدن شان می شود و زمانی که مقاومت بدنی افراد پایین بیاید اشخاص زودتر به این نوع مریضی ها مبتلا می شوند.
از نظر فقر فرهنگی میتوان گفت در جامعه ما اکثر خانواده ها همزمان در یکجا زندگی می کنند و در یک ظرف غذا می‌خورند و از وسایل شخصی یکدیگر استفاده می کنند که این باعث می شود مرض از یک شخص به شخص دیگر انتقال پیدا کند و تمام اعضای خانواده مبتلا به این مرض می شوند.ختم/سیدحبیب

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا