اخبارامنیت

درگیری های تازه درقندهار؛ طالبان تلفات سنگین دیدند

قندهار/۶ دلو /باختر

قندهار شب گذشته نیز گواۀ سنگین ترین نبرد ها میان مهاجمان وابسته به گروه طالبان و نظامیان بود.

دراین درگیری ها بیست وهشت عضو گروه طالبان کشته شدند وچهارده طالب دیگر زخم برداشتند.

سه سرگروه وکم از کم هفت طالب پاکستانی گروه طالبان شامل کشته شدگان اند.

به اساس گزارش ها، طالبان در حومۀ بازارولسوالی های ارغنداب و ژیری گردهم آمده بودند که برچند پاسگاه نظامیان حمله کنند اما با واکنش به موقع قوای هوایی ونیروی زمینی مواجه شدند.

یک مقام ارشد نظامی درجنوب کشوربه آژانس باخترگفت که دراین درگیری ها بیست وهشت طالب مسلح کشته شدند وکم از کم چهارده طالب دیگرزخم برداشتند.

اوتایید کرد که سه سرگروه و کم از کم هفت طالب پاکستانی گروه طالبان مشمول کشته شدگان اند.

طالبان تاکنون دراین باره چیزی نگفته اند.

طبق یک خبردیگر، نظامیان با کشف و خنثی کردن بیست و دوماین، ازوقوع یک رشته انفجارها در پررفت  وآمد ترین محل های قندهارجلوگیری کردند.

درپیوند به این ماین گذاری ها کسی بازداشت نشده است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا