اخبارصحت

در پولی کلینیک  مرکزی هزاران مریض تداوی و تشخیص می شوند

کابل/ 10 جدی/ باختر

پولی کلینیک مرکزی که  در قلب شهر کابل( سینما پامیر) موقعیت دارد، یکی از کلینیک های با قدمت است که روزانه هزاران  مریض جهت تشخیص وتداوی به بخش های مختلف آن مراجعه  می کنند. 

این که در این پولی کلینیک کدام  امراض تداوی می شود، داکترعبدالحمید  حمید رییس پولی کلینیک مرکزی به خبر نگار آژانس باختر گفت  که  پولی کلینیک  مرکزی قسمی که از نامش معلوم است در مرکز شهر موقعیت دارد  مریضان  را سرا پا  تداوی می کند اما بستر ندارد.

وی افزودکه در این پولی کلینیک بخش داخله  ، بخش اطفال ،  جلدی و زهروی  عقلی وعصبی، بخش جراحی عمومی ،گوش وگلو  و اورتو پیدی فعال  است،  لابراتوار، اکسری و التراسوند هم از بخش های دیگر  این پولی کلینیک است  که روزانه ارائه خدمت می کند .

همچنان  بخش  اچ ، آی ،وی  وبخش توبرکلوز نیز در این  پولی کلینیک  فعال می باشد.

 وی اضافه کرد که مریضان مصاب به  توبر کلوز دراین مر کز کاملاً تداوی می شود و در بخش اچ ، آ ی ، وی  در صورتی  که نتیجۀ آزمایش مریض  مثبت باشد، مریض به شفاخانه  افغان  جاپان غرض تداوی معرفی می شود.

 وی علا وه کرد که در کناراین بخش ها در این کلینیک  بخش  فیزو تراپی  و دندان نیز فعال است که صرف کشیدن دندان  وپرکاری صورت می گیرد  اما کشت دندان و  ساخت دندان در این  بخش  صورت نمی گیرد.

 وی در را بطه به بخش نسایی  می گوید در پولی کلینیک مرکزی بخش نسایی فعال  است اما بخش ولادی تا هنوز فعال نشده است .

 گفته می شود  که  اشخاصی را  که  سگ  می گزد نیز  در پولی کلینیک  مرکزی  واکسین  و تداوی می شوند، آیا این گفته  ها واقعیت دارد  یا خیر؟

داکتر عبدالحمید حمید در جوا ب این سوال گفت که سالهاست که در  این مر کز واکسین  سگ  گزیدگی ، واکسین  دوران طفولیت  اجرا می شود گرچه واکسین سگ گزیدگی در سایر شفاخانه  در نقاط مختلف کشور نیز   صورت  می گیرد اما مردم نظر به موقعیت شفا خانه که  در مرکز شهر قرار دارد   همین جا را بلد استند و به  این کلینیک مراجعه می کنند که  واکسین  وتداوی شوند. 

  این  مرکز صحی از چی زمانی فعالیت دارد؟

پولی کلینیک مر کزی  در سال  1364 در قسمت  پل باغ  عمومی  که فعلاً  شفا خانۀ  ستوماتولوژی  است به فعالیت  آغاز کرد ومردم  بیشتر به این  پولی کلینیک  مراجعه می کردند   از هر شفا خانه  داکتران متخصصان می آمدند وهر داکتر در رشته خود  مصروف خدمت بودند  ومریضانی  که نیاز به بستر داشتند به شفاخانه های دیگربرای بستر شدن معرفی می کردند.

 اگر نیاز به بستر نداشت در همین مر کز  تداوی می شدند  .

 به گفته مو صوف، در زمان حکومت  طالبان پولی کلینیک لغوشد و بعداز حکومت طالبان ورویکارآمدن حکومت موقت  دوباره  این پولی کلینیک  به فعالیت آغاز کرد .

 داکتر عبدالحمید در رابطه به کارکنان صحی وکارمندان این پولی کلینیک می گوید که پیش ازا ین  حدود 250 کارمند مسلکی واداری در این  پولی کلینیک مصروف کار بودند واکنون  تشکیل کم شده است، 140 کارمند مسلکی و غیر مسلکی در شفاخانه مصروف ارائه خدمت به مریضان  اند.

وی اضافه کرد، باوجود ازدحام باهمین کارکنان روزانه بیشتر از هزار مریض  در بخش های مختلف معاینه وتشخیص می شوند.

رییس پولی کلینیک مرکزی در رابطه به مشکلات این پولی کلینیک می گوید که مشکل عمدۀ این مرکز کمبود جای است این تعمیر تنها مربوط پولی کلینیک مرکزی بود،  اما اکنون شفاخانه نور ویک قسمت شعبات  اداری وزارت صحت عامه نیز در این تعمیر جابه جا شده است که کار را برای کارمندان صحی پولی کلینیک محدودکرده است .

  و ی  از کمبود ادویه  به عنوان بزرگترین  چالش در پولی کلینیک مرکزی  یاد کرد  وگفت  مردم  ما فقیر استند

واکثریت توان خرید  ادویه  را از بازار ندارند.

بادر نظر داشت   قانون اساسی کشور دسترسی به خدمات صحی برای شهروندان باید  مجانی باشد. 

 داکتر  عبدالحمید  در رابط به ازدیاد سگ های ولگرد و افزایش سگ گزیدگی می گوید، تطبیق  واکسین سگ گزیدگی نیزبه  مشکلات  این مر کز افزوده است، چون    مردم همین جا  را بلد استند وبیشتربه این کلینیک مراجعه  می کنند.

وی افزود ،نمرات تیلیفون هیئت رهبری شفاخانه در هر نقطه شفا خانه  نصب است در صورت  داشتن  مشکل به آنان تماس بگیرند حتماً به مشکل شان  رسیدگی می شود .

رییس پولی کلینیک مرکزی از وزارت صحت عامه خواست که به  این  مرکز که بیشترین مراجعان را روزانه داردتوجه بیشتر در قسمت تجهیزات وادویه آن کند .  / برمک  بامی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا