جامعهصحت

دستگیری بی نوایان؛ سره میاشت درپی افزایش میزان مرستون هایش در افغانستان است

کابل ۲۷ قوس باختر
جمعیت هلال احمرافغانی یا سره میاشت تلاش دارد با ساخت تاسیسات جدید درگوشه وکنارکشور، میزان پذیرش افراد بی نوا و بیماردر مرستون هایش را افزایش دهد.
هم اکنون کم از کم یک هزارفرد نیازمند ودارای بیماری های روانی، درپنج مرستون موجود سره میاشت در کشور بودوباش دارند.
درمرستون های سره میاشت کودکان، جوانان وبزرگ سالان بی سرپرست و بی نوا زندگی می کنند که شماری ازآنان نابینا اند ویا هم از بیماری های روانی رنج می برند.
این افراد درکناردست یافتن به لقمه نانی ونیزمحلی برای بودوباش، درمرستون ها حرفه می آموزند که رفته رفته با استفاده ازحرفۀ فراگرفتۀ شان، به خودبسندگی اقتصادی دست یابند.
ازسویی هم کودکان وبزرگسالان بی نوا درمرستون ها، سواد می آموزند ودرس می خوانند.
جمعیت هلال احمرافغانی برای پذیرش افراد بی نوای بیشتر، درپی ساخت مرستون های جدید دربخش هایی ازکشوراست.
داکترنیلاب مبارز سکرترجنرال جمعیت هلال احمرافغانی یا سره میاشت می گوید قراراست مرستونی درقندهار دربهارسال آینده به بهره گیری سپرده شود.
این ششمین مرستون این جمعیت در افغانستان خواهد بود که هم اکنون کارساخت آن تا هفتاد درصد به پیش رفته است.
این مرستون که درشهرک عینومینه زیر ساخت است، قرار است پذیرای صدها فرد بی نوای دیگرباشد.
داکترمبارزبه آژانس باخترگفت که قرار است درسال آینده، مرستون دیگررا درکندز بسازند.
با این حساب، افغانستان تا دوسال دیگردرهفت زون، دست کم یک مرستون برای نگهداری افراد بی نوا خواهد داشت.
این درحالیست که میزان افراد بی نوا ونیازمند درافغانستان روز افزون است.
فقر، بیکاری وجنگ روزتاروزشهروندان را یکی پی دیگری بی چاره می کند.
داکترنیلاب مبارز سکرترجنرال جمعیت هلال احمرافغانی یا سره میاشت می گوید که تلاش دارند با افزایش میزان مرستون ها درگوشه وکنارکشور، افراد بی نوای بیشتر را دستگیری کنند.
جمعیت هلال احمرافغانی یا سره میاشت، بزرگترین نهاد حمایت کنندۀ افراد بی نوا در افغانستان است.
این نهاد درکنار نگهداری وتامین غذای افراد بی نوا درمرستون ها، سالانه صدها کودک دارای سوراخ قلب را درداخل وخارج ازافغانستان درمان می کند؛ کودکانی که خانواده های شان به هیچ وجه توانایی پرداخت هزینۀ گزاف درمان شان را ندارند.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا