امنیت

دستگیری یک قوماندان طالب وکشته شدن چهارتن آنان درکنر

کابل بیست ودوم جدی باختر

یک قوماندان محلی طالبان درجریان حمله  نیروهای اردوی ملی درولایت کنردستگیرشده است.

 درین رویداد که چهارشنبه شب رخ داده چهارفرد وابسته به این قوماندان دستگیرشده است.

 قوماندان کفایت الله هنگامی که مصروف جاسازی ماین درکنارجاده ای درمنطقه دونای ولسوالی سرکانو بوده به اثرحمله نیروهای اردوی ملی دستگیرشده وچهارفرد وابسته به اودرین حمله کشته شده است.

  ولایت کنربا ارسال خبرنامه ای گفته که درین درگیری به نیروهای افغان وافراد ملکی آسیب نه رسیده است.

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا