اخبارجامعه

دست فروشان با یک طرح جدید در نقاط مرکزی شهر جا به جا می شوند

کابل/  اول جدی اختر

درحالی که ازدحام  وتراکم بیش از حد دست فروشان و کراچی های دستی٬ نظم ترافیک و نظم جاده ها را در ساحات مرکزی شهر کابل برهم زده است٬ شاروالی کابل طرح جدیدی را برای جابه جایی دست فروشان و کراچی های دستی روی دست گرفته است .

یک مسوول شاروالی کابل می گوید که  طرح جدید امروز از ساحه تیمورشاهی که مزدحم ترین جاده در شهر کابل است آغازشده است.

معروف علیزی معاون سخنگوی شاروالی کابل به خبرنگار آژانس باختر گفت که دو ماه قبل بعد از پاک کردن ساحه از وجود دست فروشان  که بی نظم شده بود شاروالی کابل  در تفاهم با دست فروشان طرح دیزاین جدیدی  کراچی برای شان ارائه کردند  و یک صدوپنجاه دست فروش متعهد شدند که مطابق به طرح ودیزاین جدید فعالیت شان عیار می کنند وکارشان را به صورت منظم دنبال کنند٬ این طرح امروز به اجرا در آمده است.

در طرح جدید برای یک صدو پنجاه دست فروش به هزینه خود شان کراچی ها یک سان و یک رنگ ساخته شده است  و اضافه از این تعداد٬ به دست فروش دیگر اجازه فعالیت پراگنده وجدااز طرح داده نمی شود.

علیزی افزود که قرار است این طرح در ساحه  باغ علی مردان ،سینما پامیر ،چوک سپاهی گمنام،وپل خشتی نیز تطبیق شود.فرزانه

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا