اخباراقتصاد

دهقانان خوست «توزیع تخم اصلاح شده ازسوی حکومت ، نوشداروی بعد از مرگ سهراب است»

خوست / ۲ قوس/ باختر

دهقانان درخوست درواکنش به تلاش حکومت برای توزیع تخم اصلاح شدۀ گندم، می گویند که دراین وقتی ازسال تخم های اصلاح شده به درد شان نمی خورد.

درحالی که زمان کشت گندم به سررسیده است، حکومت برای دهقانان درخوست تخم های اصلاح شده بذری توزیع کرد.

دهقانان می گویند این اقدام حکومت نوشداروی بعد ازمرگ سهراب است.

خلیل الله یک دهقان درخوست به آژانس باخترگفت که زمان کشت گندم گذشته است اما حکومت حالا برای ما تخم های اصلاح شده بذری توزیع می کند. دراین وقت فصل تخم های اصلاح شده به درد ما نمی خورد.

حبیب الرحمان یک دهقان دیگردرخوست ازحکومت می خواهد که پس ازین هنگام کشت گندم به آنان تخم اصلاح شده توزیع کنند.

فضل الرحیم آمرامورزراعتی ریاست زراعت خوست انتقاد دهقانان را به جا می دانداما می گوید که وزارت زراعت و نهاد های کمک رسان دیرتراقدام به توزیع تخم اصلاح شده به دهقانان کرد.

اوگفت « طی مراحل اداری برای دریافت تخم های اصلاح شده زمان براست ازاین رو آنان پس از کشت گندم موفق شدند تخم ها را به دست آرند.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا