اقتصاد

دهقانان درسمنگان گندم اصلاح شده دریافت کردند

سمنگان اول حوت
ریاست زراعت آبیاری ومالداری سمنگان در سال جاری بیش از دوصدوچهل ویک متریک تن گندم اصلاح شده را به خاطر کشت برای دهقانان آن ولایت توزیع کرده است.
محمد رحمن ارغندیوال رییس زراعت سمنگان به خبرنگار آژانس باختر گفت که این گندم اصلاح شده را برای چهار هزارو هشتصدو بیست وچهار دهقان در سطح مرکز وولسوالی های آن ولایت توزیع کرده است.
وی گفت که کارمندان مسلکی آمریت امور زراعتی آن ریاست دهقانان رادر مورد کشت ،آبیاری وبرداشت گندم آموزش عملی ونظری نیز داده اند.قیوم

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا