سیاستاخبارTOP

ده نامزد وزیر رای تائید گرفتند

 کابل/ اول قوس / باختر

اعضای ولسی جرگه امروز ده نامزد وزیر را  که هفته گذشته برنامه های کاری شان را به آن مجلس ارایه کرده بودند، مورد تائید قرارداد .

به گزارش آژانس باختر : اعضای ولسی جرگه امروز ده  نامزد وزیر را که هفته گذشته برنامه های کاری شان را به اعضای آن مجلس رائه داشته بودندريال مورد تائید قرار داد. در مجلس عمومی امروز 246 تن ازاعضای ولسی جرگه شرکت داشتند  و هر نامزد وزیر که بتواند ۱۲۴ رای کسب کند ٬مورد تائید قرار خواهد گرفت.

به همین ترتیب محمد حنیف اتمر با به دست آوردن 197 رای تائید ،24 رای رد ، 9 رای سفید و 17 رای باطل وزیرامورخارجه شد .

 

 

 

عبدالهادی ارغندیوال با به دست آوردن 205 رای تائید ، 32 رای رد و9 رای سفید، وزیرمالیه شد .

اسدالله خالد با به دست آوردن 206 رای تائید ،17 رای رد ،8 رای سفید و15 رای باطل وزیر دفاع ملی شد.

محمد مسعود اندرابی با به دست آوردن 214 رای تائید ،25 رای رد و7 رای سفید وزیر امور داخله شد.

فضل احمد معنوی با به دست آوردن 220 رای تائید ،9 رای رد ،6 رای سفید و10 رای باطل ،وزیر عدلیه شد.

معصومه خاوری با به دست آوردن  154 رای تائید ،67 رای رد و 25 رای سفید وزیر مخابرات وتکنالوژی معلوماتی شد.

عباس بصیر با به دست آوردن 197رای تائید ،22 رای رد ، 13 رای سفید و 14 رای باطل ،وزیر تحصیلات عالی شد.

بشیر احمد ته ینج بابه دست آوردن 190 رای تائید، 40 رای رد و 16 رای سفید ،وزیر کارواموراجتماعی شد .

محمد قاسم حلیمی با به دست آوردن 148 رای تائید، 41 رای رد، 34 رای سفید و23 رای باطل، وزیر حج واوقاف شد.

همچنان نثاراحمد غوریانی با به دست آوردن  213 رای تائید، 23  رای رد و 10 رای سفید ،وزیرصنعت وتجارت شد.

جاوید روشان

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا