اخباراقتصاد

ده ها ذخیره گاه فرآورده های زراعتی درخوست درآستانه بهره گیری است

خوست/ ۲۵ قوس/ باختر

دهقانان خوست درآستانۀ بهره گیری ازده ها ذخیرگاه فرآورده های زراعتی قراردارند.

هم اکنون کارروی ساخت شصت وهشت ذخیره گاه فرآورده های زراعتی درشهر و شماری ازولسوالی های خوست ادامه دارد.

هرذخیره گاه توانایی نگهداری ازپانزده تا بیست وپنج تن فراورده های زراعتی را دارد.

یک مسوول ریاست زراعت خوست به آژانس باخترگفت که با ساخت این ذخیره گاه ها، دهقانان می توانند هزاران تن فراورده های شان را برای ماه ها نگهدارند و هروقتی که بازار به آن نیاز پیدا کرد به بهای خوب به فروش برسانند.

اوگفت تا یک ماه دیگر این ذخیره گاه ها به بهره گیری سپرده می شود.

ساخت این ذخیره گاه ها برای حکومت بیش ازسی وهفت ملیون افغانی هزینه درپی داشته است.

این درحالی است که نزدیک به یک هزارذخیره گاه فراورده های زراعتی هم اکنون درخوست وجود دارد و دهقانان ازآن بهره می برند.

دهقانان ازساخت ذخیره گاه ها خورسند اند و می گویند با موجودیت آن دیگر مجبور نیستند ازترس گندیده شدن، فراورده های شان را به بهای ناچیز دربازارها به فروش برسانند.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا