اخبارجامعه

ده ها ستندرد دربخش های مختلف،درادارۀ ستندرد تدوین شده است

 کابل/۱ دلو/باختر

ادارۀ استندرد در جریان سال مالی ۱۳۹۹شصت ستندرد را دربخش های مختلف تدوین کرده است.

عزیز احمدزی، رییس ادارۀ استندرد (انسا) که در نخستین روز برنامۀ حسابدهی دولت به ملت، فعالیت های سال مالی ۱۳۹۹ آن اداره را ارائه می کرد، گفت: ادارۀ ملی ستندرد، (انسا) به عنوان یک ادارۀ مستقل در تشکیلات اساسی دولت، به منظور دستیابی به پنج هدف عمده از جمله ایجاد و انکشاف زیربنای ملی کیفیت؛ بهبود کیفیت اموال تجارتی وارداتی، صادراتی، محصولات تولیدی و پروسه های خدمات؛ تثبیت نورم های مصرفی جهت بهره برداری مؤثر از منابع مالی و اقتصادی؛ تامین صحت و مصئونیت مستهلکان و حفاظت محیط زیست و تشویق بخش خصوصی جهت سهم گیری در پروسه های ستندرد سازی، مترولوژی و ارزیابی مطابقت و فراهم آوری زمینۀ فعالیت برای آنان، ایجاد شده است.

 او که در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت- اداره ارتباطات عامه واستراتیژیک ریاست جمهوری، گزارش فعالیت های اداره اش را ارائه می‌کرد، گفت: تدوین ۶۰ ستندرد در بخش های مختلف؛ موافقتنامۀ همکاری با اتحادیۀ صادر کنند گان جلغوزه؛ موافقتنامۀ همکاری با وزارت دولت در امور شهدا و معلولین؛ نمونه گیری وآزمایش کیفیت ۷۴هزارو ۳۷۶ واگون و تانکر مواد نفتی وارداتی از بندرها؛ آغاز فعالیت لابراتوارهای آزمایش مواد ساختمانی در هرات، ننگرهار و حیرتان؛ تهیۀ مسودۀ تعیین مقداراجرت خدمات لابراتواری و حق الزحمه در بخش های مختلف لابراتوار های مترولوژی و ایجاد سیستم مدیریت جمع آوری عواید، دست آوردهای عمدۀ اداره ملی ستندرد است.

عزیزاحمدزی خاطرنشان کرد که ادارۀ ملی ستندرد در سال مالی ۱۳۹۹ به گونۀ مجموعی بیش از ۷۱۳ میلیون افغانی عاید جمع آوری کرده است و به حساب دولت افزوده است.

احمدزی، تنقیص بودجه پروژه تهیه وتدارک لابراتوار مترولوژی مورد نیاز سال مالی ۱۳۹۹؛ کمبود ظرفیت در بخش تصدیق نامه های کیفی سیستم و محصول؛ کمبود ظرفیت در بخش های مترولوژی و نبود تاسیسات زیر بنایی در بنادر کشور را از چالش های عمدۀ آن اداره عنوان کرد. نازیلا عزیزی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا