اخبارآموزش

ده ها مکتب و دارالمعلمین درپکتیکا مجهزبا لابراتوارشد

شرن/ ۷ جدی/ باختر

ده ها مکتب ودارالمعلمین درپکتیکا برای نخستین بارمجهزبا لابراتوارشد.

این نهاد های تعلیمی درسرتاسرپکتیکا موقعیت دارد و انتظارمی رود با مجهزشدن آن و لابراتوارهای بیولوژی، کیمیا، فزیک وریاضی، سطح آموزش درمعارف این ولایت شرقی را متحول کند.

هزینۀ تجهیز این مکتب ها و لابراتوارها را وزارت معارف پرداخت.

محمد ابراهیم کتوازی معاون والی پکتیکا درمراسم گشایش این لابراتوارها به خبرنگار محلی آژانس باخترگفت که  نسل جدید برای پویایی به وسایل جدید و به روز نیازمند است و ساخت لابراتوار ها می تواند سطح معارف پکتیکا را بلند ببرد.

دانش آموزان درپکتیکا ازاین که می توانند درکنار نظری ، درس های شان را به گونۀ عملی درلابراتوارها هم  بیاموزند، خورسند اند.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا