اقتصاد

ده ها پروژۀ زراعتی در ارزگان به بهره گیری سپرده شد

ترینکوت/ ۲۶جدی/ باختر
در ارزگان ده ها پروژۀ زراعتی به بهره گیری سپرده شد.
این پروژه ها، شامل ده ها ذخیره گاه پیاز و کچالو، انبارهای ویژۀ نگهداری سیب و انار و دستگاه های خشک کنندۀ میوه خوانده شده است که در شهر ترینکوت و شماری از ولسوالی های ارزگان در جریان سال جاری ساخته شده است.
احمد شاه خیری، رییس زراعت ارزگان به آژانس باختر گفت که در سال جاری تاکنون پنجاه وهفت پروژه را به هزینۀ نزدیک به سی وسه میلیون افغانی تطبیق کرده اند.
اوه مچنان از برپایی کارگاه هایی برای دهقانان وباغ داران در ارزگان در سال جاری خبرداد.
دراین کارگاه ها، باغ داران و دهقانان شیوه های نوین کشت و کار را فرا گرفته اند.
رییس زراعت ارزگان گفت که برای رونق بیشتر کشت و کار، سال آینده نیز ده ها پروژه را نیز تطبیق خواهند کرد.
با این حال دهقانان و باغ داران از ساخت ذخیره گاه ها برای نگهداری پیاز، کچالو و میوه های شان در ارزگان استقبال کردند و آن را باعث رونق کار و بارشان خواندند. ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا