اخبارجامعه

ده هزار خانواده به آب نوشیدنی صحی دست یافتند

اسعد آباد/ ۶ قوس/ باختر

با ساخت ده ها شبکۀ آبرسانی درکنر، ده هزارخانواده برای نخستین بار به آب نوشیدنی صحی دست یافتند.

کمیتۀ سویدن درافغانستان برای ساخت این شبکه های آبرسانی، نزدیک به پنجاه وهشت ملیون افغانی هزینه کرد.

یک مسوول ریاست احیا وانکشاف دهات کنربه آژانس باخترگفت که درچارچوب این برنامه، سی شبکۀ آبرسانی درولسوالی های شیگل ومروره ساخته شد که ده هزارخانواده ازآن بهره می برند.

روستا نشینان درشیگل و مروره با خورسندی می گویند که تا پیش ازاین به دلیل استفاده ازآب های سرباز و غیرصحی، همواره به بیماری هایی دچارمی شدند.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا