جهان

دوزن در پا کستان مورد خشونت جنسی قرار گرفتند

راولپندی  – دی دان – 18 دلو – باختر
دو زن در شهر اسلام آباد پا کستان دیروزدر دوحادثه جداگانه  مورد تجاوز  جنسی قرار گرفتند و پولیس در جستجوی افراد مظنون به این تجا وزها هستند.
یکی از قربانیان این حادثه  به پولیس گفت که در خانه تنها بود و  چند نفر نا شناس که تقلید افراد امنیتی میکردند داخل شدند و دروازه را از داخل حویلی بسته کردند و تلیفون مبایلش را گرفتند .
این زن به پولیس گفت که هفت نفر بروی تجا وز کردند .
بر اساس همین خبر افراد مها جم همچنان زیورات طلا ، دو پایه تلویزیون و 177000 روپیه را از همین خانه سر قت کردند وبعد از کوته قفلی زن مذکور  فرار کرده اند.
در یک حادثه جداگا نه دیگر یک زن در محدوده  پو لیس میدان هوایی اسلام آباد مورد تجا وز جنسی قرار گرفته است .
به گفته این زن، یک مرد از با شندگا ن همان نزدیکی ها ابتدا بر وی حمله کرده است وبعد وی را مورد تجا وز جنسی قرار داده است.
پولیس در صدد پیدا کردن این فرد فراری تلاش می کند. آشنا

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا