اخبارجامعه

دوصد و چهل تن درلوگر حرفه آموختند

 پل علم / ۱۹ جدی/ باختر

 دوصدو چهل تن ازمرکز آموزشی فنی وحرفه یی لوگر سند فراغت به دست آوردند.

 شاه محمد ولی زوی رییس کارو امور اجتماعی لوگر به خبر نگار آژانس باختر گفت که برای دوصد و چهل تن به شمول نود زن مدت شش ماه درمرکزفنی وحرفه یی دربخش های تخنیک ، خیاطی، نجاری، موبایل سازی، برق، فلز کاری وبسته بندی مواد لبنی آموزش داده شده است.

ولی زوی افزود که این پنجمین دورفارغان مرکزیاد شده است و هشتاد درصد فارغان دوره های گذشته  مصروف کارشده اند و تاحال از این مرکز یکهزار وپنجصد تن فارغ شده اند. محمد اجمل شاه پور والی لوگر در محفلی که به همین مناسبت برگزارشد، برای فارغان وعده داد که درقسمت کاریابی برای شان تلاش خواهد کرد .

والی لوگر افزود که باید به جای جنگ و برداشتن سلاح، زمینه یی مساعد شود که مردم با پیشه کردن کسب وحرفه شان امرار معیشت کنند. خلیل الرحمن یک کارآموخته گفت که راه اندازی همچون برنامه ها در بهبود وضعیت اقتصادی خانواده ها نقش اساسی دارد. محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا