فرهنگ

دوکتور رهین: جامعه ای که به قلعه های شامخ سعادت وخوشبختی رسیده اندازفیض علم ودانش ونیروی پرتوان جوانان آن بوده است

جامعه ای که به قلعه های شامخ سعادت وخوشبختی رسیده اندازفیض علم ودانش  ونیروی پرتوان جوانان آن بوده است این مطلب را داکترسید مخدوم رهین وزیراطلاعات وفرهنگ درجلسه امروزپارلمان آموزشی جوانان به ریاست عزیزالرحمن طیب رئیس پارلمان آموزشی درتالارجلسات عمومی مشرانوجرگه بیان داشت.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی مشرانو جرگه به آژانس اطلاعاتی باختر، درابتد وزیراطلاعات وفرهنگ ازابتکارداکترزلمی زابلی رئیس کمیسیون سمع شکایت مجلس سنا  درتمویل پارلمان آموزشی  جوانان قدردانی نموده گفت، جوانانیکه امروز باپارلمان آشنایی حاصل میکنندفردامیتوانندنماینده گان منتخب ومؤفق مردم درزیرسقف خانه ملت راه یابند و بایدبه این فکرباشند که  چگونه برای مردم وجامعه خویش درقرن حاضرمصدرخدمت واقع شوند. همچنان دوکتور رهین خطاب به جوانان درجهت کسب علم گفت هیچ کتابی به مانندقرآن عظیم الشان درباره علم وتفکرتمرکزنکرده است ورسیدن به قلعه های شامخ سعادت وخوشبختی ازفیض علم ودانش ونیروی پرتوان جوانان میباشد.
   سپس درجلسه یک سلسله پرسشهای ازسوی وکلای جوان پیرامون تهاجم فرهنگی ،کم رنگ بودن برنامه های آموزشی دررسانه ها،مشکلات بیکاری ،نشرسریال های مبتذل ازسوی بعضی رسانه های تصویری ،بی نتیجه ماندن شماری ازجوانان درامتحان کانکور،مبارزه علیه مواد مخدر، کنترول لوایح شهر، تولید فلم های داخلی، نگهداری آثارتاریخی بخصوص مس عینک، جلوگیری ازتوهین بزرگان دربرخی رسانه ها وبسا مسایل دیگر ازداکتررهین وزیراطلاعات وفرهنگ وتیمورشاه اسحق زی معین امورجوانان آنوزارت مطرح گردید.
درمقابل مسوولین متذکره ضمن ارایه توضیحاتی گفتند آنعده ازجوانانیکه درامتحانات کانکوربی نتیجه مانده اند باموسسات تحصیلات عالی خصوصی درمرکزولایات کشور تفاهمات صورت گرفته است که تاحال درحدود 35هزارآنان باتخفیف مناسب جذب گردیده واین روند با سایرموسسات تحصیلی خصوصی ادامه دارد وافزودند به منظورخدمات بیشتر (16)مراکزجوانان درولایات وشورای عالی جوانان درسطح کشورایجاد گردیده است که  موضوع بیکاری وتحصیل دراولویت کاری آنوزارت قراردارد.
همچنان دوکتور رهین پیرامون نشرات رسانه یی درکشورروشنی انداخته گفت نشرات شماری ازتلویزیونها باوجود کمی وکاستی نسبت با  سایرکشورهای اسلامی مانند ترکیه، پاکستان، مراکش وبنگله دیش درموقعیت خوبی قراردارد وی  اظهارامیدواری نمود که رسانه ها با درنظرداشت حفظ ارزشهای اسلامی وملی برنامه های آموزنده را به دست نشربسپارند واظهارآماده گی نمودند که به همکاری موسسات کمک کننده تاریخچه پارلمان آموزشی را چاپ خواهند نمود.
   همچنان درجلسه سناتورداکترزلمی زابلی تمویل کننده پارلمان آموزشی ضمن انتقادی ازبرخی کم کاری ها وضعف درامورکاری کمیسیونها پارلمان آموزشی جوانان، از25 نوامبرروز بین المللی منع خشونت علیه زنان یاد آوری نموده گفت درجلوگیری ازخشونت همه باشنده گان بخصوص جوانان مسوولیت داشته وباید با خشونت مبارزه جدی صورت گیرد ومن به نماینده گی ازشورای ملی بخصوص اتاق مشرانوجرگه  به عموم زنان ومادران  گرامی اطمینان می دهم که درتصویب قوانین درزمینه رفع خشونت علیه زنان با درنظرداشت دساتیردین مبین اسلام تلاش خواهیم کرد. وی ازاعضای پارلمان آموزشی جوانان خواست تا با این پدیده درجلسات عمومی وکمیسیونهای خویش دقت بیشترنمایند.
دراخیرجلسه کمیسیونهای تحصیلات عالی، ورزش وتربیت بدنی، روابط بین المللی، اقتصاد، امورزنان، مبارزه با مواد مخدر، امربالمعروف ونهی عن المنکر، ثبات وامنیت، اقوام وقبایل، محیط زیست وجوانان گزارشهای کاری شانرا ارایه نمودند که ازآنجمله تلاش وکارکرد کمیسیون محیط زیست وجوانان به ریاست یوسف بارکزی مورد تحسین اعضای جلسه قرارگرفت.
 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا