اخبارامنیت

دو قومندان گروه طالبان با هفت فرد شان دربلخ کشته شدند

مزارشریف/ ۵ جدی/ باختر

نه طالب مسلح به شمول دوقومندان محلی گروه طالبان دریک حملۀ هوایی شب گذشته دربلخ کشته شدند.

این طالبان درمخفیگاه شان درولسوالی شولگره آماج قرارگرفتند.

قول اردوی عملیات های خاص با پخش خبرنامه یی می گوید که دراین حملۀ هوایی مولوی هاشم و مولوی عمردوقومندان طالبان با هفت فرد شان کشته شدند.

این خبرنامه می افزاید که دراین حمله، مخفیگاه طالبان با همه تجهیزات جنگی آن با خاک یک سان شد.

به اساس گزارش ها، این طالبان مشغول سازماندهی یک رشته حمله های هراس افگنانه بودند که آماج قرارگرفتند.

طالبان تاکنون دراین باره چیزی نگفته اند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا