اخبارصحت

دیدگاه رییس جمهور کشور در مورد بهبود عرضه خدمات صحی در نشستی با مسوولان صحی شریک ساخته شد

کابل/ 4 دلو/باختر

داکتر وحید مجروح معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت‌عامه در نشستی از طریق ویدیو کنفرانس با رییسان مرکزی، صحت‌عامه ولایت ها، شرکای صحی، موسسات تطبیق کننده خدمات صحی و نمایندگان بخش خصوصی روی پیام و دیدگاه رییس جمهوری کشور در مورد بهبود عرضه خدمات صحی صحبت کرد.

معین عرضه خدمات صحی در این نشست گفت: رییس جمهور کشور به خاطر بهبود عرضۀ خدمات صحی خواهان عملی کردن موارد ذیل از سوی مسوولان مربوط شد که این موارد شامل، ایجاد تغییر در بخش صحی، ایجاد انگیزه به کارمندان تا سطح پائین، ارزیابی تمام ریاست‌ها در سطح ولایت ها، بررسی کیفیت کار موسسات تطبیق کننده خدمات صحی، انتقال بعضی از صلاحیت ها و مسوولیت ها به رییسان در ولایت ها، بازنگری تشکیل وزارت صحت‌عامه در هماهنگی با ادارۀ امور ریاست جمهوری می‌باشد.

علاوه برآن برقی کردن سیستم صحی کشور، استفاده از برنامه تیلی مدیسن(تداوی از راه دور)، مدیکیل ریکارد(ثبت نام تمام مریضان)، اصلاحات  شفاخانه ها، ارائه تصویر بزرگ از طب وقایه و طب معالجوی، واگذاری بعضی از مسوولیت ها به بخش های دیگر، شرایط تعامل باشرکای صحی، برنامۀ فاصله دهی بین ولادت ها و استفاده از روش کشور های موفق در این راستا از جمله دیدگاه های رییس جمهوری کشور به بخش صحت می‌باشد.

هم‌چنان داکتر مجروح از تمام مسوولان صحی مرکز و ولایت ها خواست که طرح و پیشنهادات خود را روی مواردی که تذکر یافت با رهبری وزارت شریک کنند و به خاطر تطبیق وعملی کردن این نظریات وزارت صحت‌عامه را همکاری همه جانبه کنند.

از سوی‌هم اشتراک کنندگان نظریات و پیشنهادهای خود را در مورد دیدگاه و طرح رییس جمهوری کشور که به خاطر بهبود عرضه صحی داده است ارائه کردند و به خاطر عملی کردن آن به رهبری وزارت وعده همکاری سپردند. مومنه احمدیار

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا