سیاست

رؤسای جمهوری افغانستان و ترکمنستان، معاهده مشارکت استراتیژیک میان دو کشور را امضاء کردند

کابل باختر 3 حوت
محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز از سوی قربانقلی بردی محمدوف رییس جمهور ترکمنستان در حالیکه سرود ملی دو کشور نواخته می شد، مورد استقبال رسمی رییس جمهور ترکمنستان در قصر ریاست جمهوری آن کشور قرار گرفت.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، سپس رؤسای جمهور دو کشور ملاقات کردند و در مورد گسترش روابط و همکاری های دوجانبه در عرصه های اتصال منطقه یی، اقتصادی، تجارتی و ترانزیتی، تطبیق پروژه های منطقه یی و مبارزه با تروریزم بحث و تبادل نظر کرد.
متعاقب آن هیئت های دو کشور، در حضورداشت رییس جمهور غنی و رییس جمهور محمدوف، هفت موافقتنامه و یادداشت تفاهم همکاری میان افغانستان و ترکمنستان رادر بخش های مختلف امضاء کردند.
یادداشت تفاهم همکاری میان آرشیف ملی جمهوری اسلامی افغانستان وانستیتوت ملی زبان، ادبیات و نسخه خطی موسوم به مختوم قلی از اکادمی علوم ترکمنستان جهت تقویت همکاری بین محققان، دانشمندان و همچنین تبادل اطلاعات و مواد در نسخه های خطی از سوی حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و صفر دوردی توی لی یوف رییس اکادمی علوم ترکمنستان به امضا رسید.
بعداً یادداشت تفاهم میان ادارۀ خط آهن افغانستان و اداره "ترکمن دیمیریولاری" وزارت صنایع و ارتباطات ترکمنستان پیرامون ساخت خط آهن آقینه – اندخوی و طرزالعمل سازماندهی انتقالات خط آهن از طریق سرحدات افغانستان و ترکمنستان در منطقۀ سرحد آباد- تورغندی از سوی محمد یما شمس رییس ادارۀ خط آهن افغانستان و آزاد آتامرادوف رییس اداره "ترکمن دیمیریولاری" وزارت صنایع و ارتباطات ترکمنستان امضاء شد.
سپس موافقتنامۀ خدمات هوایی میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و حکومت ترکمنستان به منظور تأمین خدمات هوایی میان طرفین و فراتر از قلمروهای مربوطه شان به شمول پروازهای مستقیم میان دو کشور و سایر تسهیلات هوانوردی دوجانبه، از سوی داکتر همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد رییس جمهور افغانستان و دوران صبوروف رییس ادارۀ ترکمن هوا یولاری وزارت صنایع و ارتباطات ترکمنستان به امضاء رسید.
موافقتنامه میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و حکومت ترکمنستان در خصوص محل عبور بین‌المللی خط آهن در سرحد دولتی میان افغانستان و ترکمنستان، توسط محمد یما شمس رییس ادارۀ خط آهن افغانستان و طاهر بردی درخانوف وزیر صنایع و ارتباطات ترکمنستان به امضاء رسید.
متعاقباً موافقتنامه همکاری های متقابل گمرکی میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و حکومت ترکمنستان به‌خاطر بهبود روند انتقال کالاها میان طرفین، حصول اطمینان از تطبیق درست قوانین گمرکی، جلوگیری، تحقیق و مبارزه علیه تخطی گمرکی و سایر موضوعات مرتبط را داکتر همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد رییس جمهور افغانستان و عطا دوردی عثمانوف رییس اداره دولتی گمرکات ترکمنستان امضاء کردند.
یادداشت تفاهم میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و حکومت ترکمنستان در مورد افزایش حجم صادرات انرژی به ولایت هرات توسط داکتر همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد رییس جمهور افغانستان و چاریمراد پورچکوف وزیر انرژی ترکمنستان به امضاء رسید.
به همین ترتیب یادداشت تفاهم توسعه همکاری‌ها در عرصه نفت و گاز میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و حکومت ترکمنستان جهت توسعۀ همکاری های دوجانبه در عرصۀ نفت و گاز، با توجه  بر اصل برابری و منافع مشترک با رعایت حقوق بین‌المللی و قوانین داخلی هر دو کشور به شمول تسریع روند تطبیق پروژه تاپی را عبدالولید تمیم رییس ادارۀ تنظیم نفت و گاز افغانستان و یاشقی گلدی کاکایوف مشاور رییس جمهور ترکمنستان در امور نفت و گاز به امضاء رساندند.
پس از آن، سران دو کشور معاهده مشارکت استراتیژیک میان جمهوری اسلامی افغانستان و ترکمنستان را به منظور گسترش روابط میان دو کشور در عرصه های سیاسی، اقتصادی و امنیتی و همچنان اعلامیۀ مشترک را به امضاء رساندند.
در اخیر رؤسای جمهور افغانستان و ترکمنستان در مورد نتایج دیدار شان، با رسانه ها صحبت کردند.
ابتدا قربانقلی بردی محمدوف رییس جمهور ترکمنستان در کنار اینکه مذاکراتش را با رییس جمهور غنی دوستانه و در فضای مملو از حسن تفاهم خواند، گفت: روی گسترش روابط دو جانبه و مسایل منطقه یی و بین المللی بحث های مفصل داشتیم.
وی افزود که دو کشور در عرصه های بین المللی مطابق برابری حقوق، عدالت و عدم مداخله در امور یکدیگر، در چوکات سازمان ملل متحد، همکاری های اسلامی و همکاری های اقتصادی، از همدیگر حمایت می کنند.
رییس جمهور ترکمنستان، گفت : ما بالای وضعیت منطقه و اینکه هر دو کشور طرفدار صلح و امنیت در منطقه هستیم ، بر گسترش همکاری های منطقه یی و توسعه پایدار تاکید ورزیدیم.
قربان قلی بردی محمدوف گفت: در راستای مبارزه با تروریزم با رییس جمهور افغانستان نظر مشترک داریم و ما طرفدار این هستیم که مساله افغانستان از طریق مذاکرات صلح حل شود و به عنوان کشور بی طرف آمادۀ هر گونه همکاری  می باشیم.
وی تصریح کرد: صلح و امنیت باعث اجرایی شدن طرح های مشترک می شود و ما توانسته ایم در عرصه های انرژی، ارتباطات و ترانسپورت، طرح های خوبی با افغانستان راه اندازی کنیم.
رییس جمهور ترکمنستان گفت که با تطبیق پروژه گاز تاپی که گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال می شود، ۱۲ هزار فرصت شغلی در افغانستان ایجاد می شود و افغانستان سالانه یک میلیارد دالر از آن منفعت خواهد برد.
موصوف گفت: در خصوص استفاده بیشتر از راه لاجورد که ترکمنستان و افغانستان از اشتراک کنندگان آن اند، نیز صحبت کردیم و نخستین جلسه وزرای ترانسپورت کشورهای عضو در ماه می سال روان میلادی در ترکمنستان برگزار می شود.
وی بر گسترش روابط در عرصه های فرهنگی و ورزشی تاکید کرد و گفت که همین اکنون شمار زیادی از محصلان افغان در بخش های زراعت، تعلیم و تربیه، انرژی برق، نفت و گاز و ترانسپورت مشغول تحصیلات عالی در ترکمنستان می باشند وهمچنان آماده هستیم بر اساس خواست افغانستان، محصلان بیشتر را در پوهنتون های خویش جذب کنیم.
متعاقب آن رییس جمهور غنی صحبت کرد و گفت: امروز بیست و هفتمین سالگرد ایجاد مناسبات دوستانه بین افغانستان و ترکمنستان است و ما افتخار می کنیم که معاهده استراتیژیک را با ترکمنستان امضاء کردیم و این یک قدم بزرگ برای کوتاه مدت، وسط مدت و درازمدت و بیشتر از آن خواهد بود که قید زمانی ندارد.
رییس جمهور گفت که در مطابقت به این معاهده، مناسبات میان دولت های دو کشور پایدار می باشدو بر اساس احترام و منافع متقابل صورت خواهد گرفت و خاطرنشان کرد: سیاست مثبت قربان قلی بردی محمدوف رییس جمهور ترکمنستان موجب شده است که امروز ما یک نمونۀ موفق همکاری و همسایگی را به جهان نشان بدهیم.
وی افزود: افغانستان که سال ها از جنگ صدمه دیده است، امروز بر محور همکاری های مثبت منطقه یی مبدل شده است و راه لاجورد نمونه مناسبات نیک بین کشورهای اشتراک کننده می باشدو بر خلاف مناسبات تخریبی می باشد.
رییس جمهور تاکید کرد: تاپی یک پروژه نیست، بلکه اقدام متبکرانۀ جهانی است و کوریدوری می باشد که در آن گاز، تیل، فایبرنوری، ترانسپورت، خط آهن و برق نیز شامل می باشد.
رییس جمهور تصریح کرد که تاپی و تاپ( انتقال لین برق ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان)  برای مردم پاکستان روشنایی و حرارت را هدیه می کند، فابریکه های متوقف شده شان دوباره فعال می شود و به طرف رفاه و همکاری منطقوی میرود.
محمد اشرف غنی رییس جمهوری با اشاره به تهدید تروریزم گفت که امروز تروریزم یک خطر به منطقه و جهان است و باید بدیل تروریزم برای منطقه و جهان ارائه شود. برای منطقه همکاری، همنوایی و هماهنگی به مراتب مفیدتر از جنگ، مجادله و عدم همکاری می باشد.
محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور خاطرنشان کرد که همکاری امنیتی افغانستان و ترکمنستان در چوکات معیارهای قبول شدۀ بین المللی و استراتیژی ضد تروریزم سازمان ملل متحد می باشد.
وی تصریح کرد که یکی از اساسات اسمبلۀ عمومی سازمان ملل متحد این است که دولت ها باید مانع نهادهای تروریستی شوند و در مقابل آن موقف مشترک بگیرند، نه اینکه حامی و پناهگاه این پدیده باشند.
رییس جمهور گفت : با رییس جمهور ترکمنستان با موافقت رسیدیم که مطالعات امتداد خط آهن تورغندی به هرات تکمیل شود و جنبۀ عملی پیدا کند.
رییس جمهور کشور در اخیر گفت: نسل جوان افغانستان و ترکمنستان، با درک مشترکی که دارند، همکاری میان دو کشور را در ساحات تعلیم، تحصیلات، فرهنگ و سایر عرصه ها برای صدها سال و بیشتر از آن ادامه خواهند داد.# جاوید روشان

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا