اقتصاد

رئیس جمهور غنی: در کنار دهلیز های هوایی باید به ایجاد دهلیزهای زمینی نیز توجه شود

کابل 15 دلو باختر
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان دیروز در جلسه یی  با صادرکنندگان از طریق دهلیزهای هوایی که در قصر چهارچنار دایر شد، اشتراک و سخنرانی کرد.
در ابتدا اجمل احمدی مشاور رئیس جمهور در رابطه به دهلیزهای هوایی معلومات ارائه کرد و گفت، پس از توافق رئیس جمهور و نریندرا مودی صدراعظم هند مبنی بر ایجاد دهلیز هوایی میان افغانستان و هند، در حاشیه کنفرانس قلب آسیا، دهلیزهوایی میان افغانستان و هند افتتاح شد.
وی افزود، پس از افتتاح دهلیزهوایی میان افغانستان و هند، دهلیزهای هوایی با قزاقستان، عربستان سعودی، اروپا، چین و ترکیه نیز ایجاد شد که از طریق این دهلیزها قالین، جلغوزه، قره قل، میوه تازه و خشک از ولایت های کابل، قندهار و بلخ به کشورهای مختلف صادر می شود.
اجمل احمدی گفت، مشکل های گمرکی و سایر مشکل های تخنیکی دهلیزهای هوایی با گذشت زمان حل شده اند و در آینده نزدیک صادرات از طریق دهلیزهایی هوایی از هرات و بامیان نیز آغاز خواهد شد.
احمدی افزود، تا اکنون تاجران افغان از طریق این دهلیزها ۱۲۰ میلیون دالر منفعت به دست آورده اند و بخاطر تقویه هرچه بیشتر این دهلیزها با تاجران، بخش  خصوصی و شرکای بین المللی خود  به گونه مشترک کار خواهیم کرد.
رئیس جمهور غنی هنگام صحبت با نمایندگان تاجران و بخش  خصوصی، برآورده شدن آروزی آنان را در بخش صادرات، ترانزیت و ترانسپورت تبریک گفت. همچنان با تشکر از سفرای کشورهای مربوطه، آنان را شرکای خوب خواند
رئیس جمهور با تشکر از همکاری های سخاوتمندانه کشورها با افغانستان در ۱۷ سال گذشته، گفت که افغانستان نباید در درازمدت به کمک های خارجی متکی باشد و دهلیزهای هوایی یک گام خوب در عرصه خودکفایی افغانستان به شمار می رود.
رئیس جمهور تصریح کرد که، تاثیر کمک های بین المللی با افغانستان به اندازۀ تاثیر صادرات جلغوزه در ولسوالی های تولید کننده جلغوزه، محسوس نیست. رئیس جمهور بر تامین ارتباط میان بخش خصوصی، تولید کنندگان و بازارهای بین المللی تاکید کرد.
رئیس جمهور کشور گفت که به خاطر رقابت در بازارهای جهانی بالای کیفیت صادرات توجه صورت گیرد و روی بسته بندی سرمایه گذاری اساسی شود. وی افزود، در آینده نزدیک فابریکه بزرگ بسته بندی جلغوزه در کابل ایجاد می شود.
رئیس جمهور بر ایجاد زنجیر ارزشی و همچنان بر تقویه نقش زنان در تولیدات، صادرات و بسته بندی تاکید کرد.
وی افزود، در کنار دهلیز های هوایی باید به ایجاد دهلیزهای زمینی نیز توجه شود. ماری

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا