سیاست

رئیس مشرانو جرگه به پاکستان رفت

کابل باختر 10 دلو

فضل هادی مسلم یار رئیس مشرانوجرگه شورای ملی عصر امروزدررأس یک هیئت پارلمانی مشرانو جرگه ، بنابه دعوت رئیس مجلس سنا به پاکستان رفت.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی مشرانو جرگه به آژانس اطلاعاتی باختر،   قراراست رئیس مشرانوجرگه وهیئت معیتی اش  حین اقامت خود  درآنکشور، بارئیس جمهور، صدراعظم، رئیس مجلس سنا ،کمیته ارتباط خارجه پارلمان پاکستان وبرخی مقامات آنکشورروی موضوعات مورد علاقه صحبت  ومذاکره نماید. 

  طبق یک خبر دیگر:  فضل هادی مسلم یاررئیس مشرانوجرگه امروزبانثاراحمدبریالی رئیس واعضای شورای ولایتی کابل، غلام فاروق حساس آمرحوزه چهارم امنیتی، رئیس  وشماری کارمندان ناحیه چهارم شهرکابل ملاقات نمود.

درملاقات رئیس شورای ولایتی کابل ضمن ارایه معلومات  ازفعالیت آن شورابه رئیس مشرانوجرگه انتخاب مجدد هیئت ادارای مشرانوجرگه رابه  فضل هادی مسلم یارتبریک گفته ازفعالیت های مشرانوجرگه درسال گذشته تقنینی استقبال نموده خواهان موفقیت های بیشتر مجلس سنا درسال جاری گردید.

به همین گونه ریئس واعضای شورای ولایتی کابل ، غلام فاروق حساس آمرحوزه چهارم امنیتی ، رئیس  وشماری کارمندان ناحیه چهارم شهرکابل بامحمدعلم ایزدیارنایب اول وحاجی رفیع الله گل افغان نایب دوم مشرانوجرگه طورجداگانه ملاقات نمودند.

دراین ملاقات رئیس واعضای شورای ولایتی کابل همکاری مجلس سنا رادربهبود امورشوراهای ولایتی وبرخی مسایل تقاضا نمود که ازسوی نایب اول و دوم درزمینه وعده همکاری سپرده شد.

بر بنیاد یک خبر دیگر: محمد علم ایزدیار نایب اول مشرانو جرگه با شماری از باشنده گان رکاخانه مربوط ناحیه اول ملاقات نمود .

در این ملاقات آنان از غضب جایداد های شان توسط یکتعداد زورمندان وزندانی شدن برخی اهالی منطقه ازسوی حوزه اول امنیتی کابل یاد آوری نموده، خواهان رسیده گی آن شدند که  ازسوی نایب اول مشرانوجرگه درزمینه وعده همکاری داده شد.

به همینگونه محمد علم ایزدیار درملاقات بامسوولین معارف ولایت پنجشیر یک سلسله خواست های انان را استماع نموده که ازسوی نایب اول مشرانوجرگه درزمینه وعده همکاری سپرده شد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا